Velni tiek piemānīti / Die Teufel werden betrogen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Kandava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienā vēlā rudens vakarā gāja vīrs pa dižceļu. Nonācis pie tuvākajām mājām, tas gribēja iekšā iet un naktsmāju lūgties, bet apdomājies, ka visi guļ, viņš gāja taisni uz rijām. Par laimi rijas bija vaļā un vēl siltas, kā tikko izkurinātas. Rijās bija lini iesērti; viņš uzlikās uz sera un gulēja drīzi saldā miegā. Te — kur gadījies, kur ne — neilgi ap pusnakti bija velns klāt un prasīja gulētājam: "Kas tu tāds esi?" Gulētājs atbildēja: "Lins!" Velns prasīja tālāk: "Vai var pāri kāpt?" "Ja vari," gulētājs atbildēja, "to ciest, kas linam jācieš, tad vari pāri kāpt." "Nu, kas tad linam jācieš?" velns prasīja. Gulētājs nu sāka stāstīt: "Es augu ar tūkstošiem kopā; zeme, mūsu māte, sniedza mums uzturu bez kādiem pūliņiem un mēs bijām līksmi un līgojāmies zem zilām debesim spožā saulītē. Te uzbruka mums nespārnoti divkāji, atrāva mūs no mūsu mātes, nocirta mums galvas, slīcināja mūs dīķos, tad veda mūs uz lauku un izklāja uz rugājiem. Tur nu mums bija jāsalst aukstā laikā zem plikām debesim nedēļas sešas. Pēc tam, kad bijām iztīlāti bijuši, mūs ielika rijās. Tad mīstīs un lauzīs mūsu kaulus mīstīklās, liks mūs uz kulstavu, sitīs ar braukli, sukās uz spicām (smeilām) adatām, vērps, audās, šūs mūs, novalkās un noplēsīs, ka tikai lupatas vien atliks, tās tad atkal salasīs, izmiekšķēs un putrā sasitīs."

Tikko gulētājs apstājās, velns atkal prasīja: "Kas tu tāds esi?" Gulētājs atbildēja: "Lins!" "Vai varu pāri kāpt?" velns prasīja. "Ja vari to ciest, kas linam jācieš, tad tā." To sacījis, tas atkārtoja visas linu mokas par jaunu. Un vīrs tik ilgi stāstīja, kamēr velns apnika klausīties un gailis iedziedājās.

An einem späten Herbstabend ging ein Mann die Landstraße entlang. Als er an einen Bauernhof kam, wollte er zuerst ins Haus gehen und um Nachtlager bitten, dann aber überlegte er, dass alle wahrscheinlich bereits schliefen, und ging geradeswegs zur Korndarre. Zum Glück war der Darrofen geheizt worden, in der Korndarre war es noch angenehm warm. Er legte sich auf das eingefahrene Getreide und schlief bald ein. Nicht lange nach Mitternacht war der Teufel zur Stelle und fragte den Schlafenden: "Wer bist du?" "Flachs!," antwortete der Schläfer. Da fragte der Teufel weiter: "Kann ich über dich treten (steigen)?" "Wenn du das aushalten kannst, was der Flachs aushalten musst, dann kannst du es tun!" "Nun, was muss denn der Flachs aushalten und erdulden?" fragte der Teufel. Da begann der Schläfer zu erzählen: "Ich bin mit vielen Tausenden anderen zusammen heran gewachsen. Die Erde, unsere Mutter, reichte uns mühelos die Nahrung, wir waren froh und wiegten uns in der hellen Sonne unter blauem Himmel. Da überfielen uns flügellose Zweibeiner, entrissen uns unserer Mutter, schlugen uns die Köpfe ab, ertränkten uns in Teichen, holten uns aus dem Wasser und breiteten uns auf den Stoppelfeldern aus. Dort wurden wir gut sechs Wochen lang unter freiem Himmel dem Frost ausgesetzt. Dann brachte man uns in die Korndarre. Nun werden unsere Knochen in den Flachsbrechen gebrochen, man wird uns schlagen, man wird uns auf spitzen Nadeln auskämmen, man wird uns verspinnen, zu Leinwand weben, zu Kleidern vernähen. Man wird uns tragen und auftragen, so dass nur Fetzen übrig bleiben werden."

Sobald der Schläfer zu sprechen aufhörte, fragte der Teufel wieder: "Wer bist du eigentlich?" "Flachs!," antwortete der Schläfer. "Kann ich über dich klettern (steigen)?" fragte der Teufel. "Wenn du das erdulden kannst, was der Flachs erdulden muss, dann ja," sagte der Mann und wiederholte alle Qualen die der Flachs über sich ergehen lassen musste. Der Mann erzählte so lange, bis es dem Teufel langweilig wurde, die Geschichte zu hören. Und dann krähte auch schon der Hahn.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox