Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteru pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Mana veča tēva tēvs bijis Zaķu muižā, Aumeisteŗu pagastā, par rijnieku. Viņš kuļamā laikā arvienu rijā gulējis. Reiz viņš naktī pamodies un dzirdējis, ka pa piedarbu iet, ka šņikst un šņaskt, un spruguļi vien klaudz.

"Nu ir velni piedarbā," nodomājis rijnieks, aizmetis krustu priekšā, paķēris dakšas un piedarbā iekšā! Iztriecis ar dakšām visus velnus no piedarba un iegājis atkal rijā gulēt. Pēc tāda laiciņa piedarbā kuļ atkal! Rijnieks paķēris sera bomi un atkal izdzinis velnus no rijas. Otrā naktī neviens velns vairs piedarbā nerādījies.

Der Vater meines Großvaters war Darrofenheizer auf dem Zaķi-Gut. Nachts erwachte er und hörte, wie die Dreschflegel auf der Tenne klapperten.

"Es müssen Teufel auf der Tenne sein," dachte er, nahm eine Heugabel und stürzte sich hinaus. Mit der Heugabel verjagte er alle Teufel aus der Tenne und legte sich in der Korndarre wieder schlafen. Aber nach einer Weile hörte er, wie auf der Tenne wieder gedroschen wurde. Da ergriff der Darrofenheizer einen Knüttel und verjagte zum zweiten Mal die Teufel. In der nächsten Nacht ließ sich kein Teufel in der Korndarre mehr sehen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox