Velni tiek sisti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Mana veča tēva tēvs bijis Zaķu muižā, Aumeisteŗu pagastā, par rijnieku. Viņš kuļamā laikā arvienu rijā gulējis. Reiz viņš naktī pamodies un dzirdējis, ka pa piedarbu iet, ka šņikst un šņaskt, un spruguļi vien klaudz.

"Nu ir velni piedarbā," nodomājis rijnieks, aizmetis krustu priekšā, paķēris dakšas un piedarbā iekšā! Iztriecis ar dakšām visus velnus no piedarba un iegājis atkal rijā gulēt. Pēc tāda laiciņa piedarbā kuļ atkal! Rijnieks paķēris sera bomi un atkal izdzinis velnus no rijas. Otrā naktī neviens velns vairs piedarbā nerādījies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox