Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Krūte
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienai mātei bijis palaidnis dēls, kam savā dzimtenē nepaticis vairs dzīvot, aizgājis citā zemē laimi meklēt. Bet par nelaimi, viņam gadījies aiziet tādā zemē, kur šāds likums: kas atsniedzis trīsdesmito gadu un vēl nav apprecējies — vienalga, vai puisis jeb meita — to ielika zārkā un aizveda uz kapsētu. Zārku nelika vis zemē, bet pieslēja stāvus pie kāda koka jeb akmeņa un tad aizgāja sacīdami: "Lai Dievs tevi pasargā, jeb lai velns tevi parauj!"

Pēc astoņām dienām nāca to raudzīt. Kad bija vēl dzīvs, tad veda mājā sacīdami: "Dieva žēlastība viņu pasargājusi!" Kad atrada nedzīvu, tad teica: "Velns viņu parāvis!" un tādu nelaimīgu tad apraka zemē ar lāstiem.

Šis palaidnis dēls arī bija neprecējies, tādēļ, tikko tai zemē iekūlās, tūliņ to saņēma cieti, ielika zārkā un veda uz kapsētu. Pusnaktī velns skrēja gar viņa zārku un vilka zobus gar zārka vāku tik dikti, ka šķēpeles vien atlēca. Pēc pusstundas bija atkal tāds pats vilciens. Kad zārks bija gandrīz caurs, tad nelaimīgais puisis pamanīja kabatā bārzdas dzenamo nazi. Un kā nu trešo reizi velns atgriezās atpakaļ, tā viņš turēja nazi gatavu. Bet šoreiz velns neskrēja vis gar zārku kā nelabais, bet lēnām klāt piegājis, bāza savu mēli pa izplēsto zārka šķīlu (šķirbu) iekšā.

Tikko velns pa pusei mēli bija iebāzis, puisis to saķēra saujā un ar bārzdas dzenamo nazi nogrieza. Velns sāpēs aizskrēja un tais trīs dienās nenāca vairs pie viņa zārka. Ceturtā dienā ļaudis atnāca puisi raudzīt un atraduši, ka palicis dzīvs, velnam vēl mēli nogriezis, ņēmās to uzslavēt un iecēla par savas zemes valdnieku.

Eine Mutter hatte einen nichtsnutzigen Sohn, dem es in seiner Heimat nicht mehr gefiel, so dass er in der Fremde sein Glück suchen gegangen war. Zum Unglück geriet er aber in ein Land, wo folgender Brauch herrschte: wer sein 30.Jahr erreicht hatte, ohne geheiratet zu haben — einerlei ob Bursche oder Mädchen — den legte man in einen Sarg und führte ihn auf den Kirchhof. Den Sarg vergrub man nicht, sondern man lehnte ihn aufrecht an einen Baum oder Stein und ging dann fort mit den Worten: "Möge dich Gott behüten oder der Teufel holen!" Nach acht Tagen kam man, nach ihm zu sehen. Wenn er noch am Leben war, so führte man ihn nach Hause, indem man sagte: "Gottes Gnade hat ihn beschützt." Fand man ihn tot, so sagte man: "Der Teufel hat ihn geholt!" und solch einen Unglücklichen begrub man unter Flüchen.

Dieser Taugenichts war auch nicht verheiratet; sobald er sich daher in jenes Land verirrte, ergriff man ihn, sperrte ihn in einen Sarg und führte ihn auf den Kirchhof. Um Mitternacht lief ein Teufel an seinem Sarge entlang und fuhr mit den Zähnen über den Sargdeckel, so dass die Splitter flogen. Nach einer halben Stunde wiederholte sich das. Als der Sarg schon fast durchbrochen war, merkte der unglückliche Bursche, dass er sein Rasiermesser in der Tasche hatte. Und als der Teufel zum dritten Mal zur zurückkehrte, hielt er das Messer bereit. Diesmal aber rannte der Teufel nicht wie unsinnig an Sarge entlang, sondern trat leise heran und steckte seine Zunge durch den aus dem Sarge gerissenen Spalt hinein.

Sobald der Teufel seine Zunge zur Hälfte hineingesteckt hatte, packte der Bursche sie mit der Hand und schnitt sie mit dem Rasiermesser ab. Der Teufel rannte in seinen Schmerz davon und lies sich in den drei Tagen nicht mehr am Sarge blicken. Am vierten Tage kamen die Leute, nach den Burschen zu sehen und fanden, dass er am Leben geblieben war und noch dazu den Teufel die Zunge abgeschnitten hatte. Da priesen sie ihn und erhoben ihn zum Beherrscher ihres Landes.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox