Velni tiek sisti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Viens kalps nācis vakarā no darba un panācis vienu jaunkungu, kas brīnum steidzies. Sācis runāties: kur šis tā steidzot? Jaunskungs stāstījis — tā un tā, saimnieks šovakar piedzēries un sit savu sievu. Ja es tikšu saimnieku vēl piebikstīt, lai paliek niknāks, tad viņš sievu šovakar pavisam nositīs. Tikai, ja dabū manu kreisās kājas zābaku un sāk mani pašu sist, tad es atstājos un pat mani bērni tur vairs neiet, kur es pērienu dabūjis. Pāriet mājā, saimnieks jau lamā savu sievu. Jaunskungs tik piebiksta saimniekam, lai tas paliek vēl niknāks. Bet puisis žigli norāvis zābaku un aizdzinis svešo. No tās reizes saimnieks nekad vairs nav sievu ne sitis, ne bāris.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox