Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts / Die Sterbestunde des Menschen ist vorbestimmt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viena māte, kuŗai dēliņš dzimis, dzirdējusi, ka Laimes māte sacījusi: šis bērns tik ilgi vien dzīvošot, kamēr tas skala gals degšot. Māte uzcēlusies, nodzēsa skala galu un to glabāja kā dārgāko mantu. Dēliņš uzauga liels un apprecējās. Nu māte iedeva skala galu vedeklai, sacīdama: "Glabā nu sava vīra dzīvību, kā es līdz šim sava dēla dzīvību glabājusi!" Reiz vedekla, par vīra māti noskaitusies, šai par spīti iemeta skala galu degošā krāsnī, lamādamās, ka vīra māte ragana un tādus pesteļus glabājot. Bet līdz skaliņš beidzis degt, viņas vīrs arī nomira. Eine Mutter, die ein Söhnlein gebar, hörte, dass Mutter Laima (die Schicksalsgöttin) sagte das Kindchen würde so lange leben, bis das Spanholz abgebrannt sei. Da stand die Mutter auf, löschte das Spanholz und verwahrte es als das kostbarste Gut. Ihr Sohn wuchs heran und verheiratete sich. Da übergab die Mutter das Spanholz ihrer Schwiegertochter, indem sie sprach: "Verwahre und behüte das Leben deines Mannes, wie ich bis jetzt das Leben meines Sohnes behütet habe!" Aber einmal hatte sich die Schwiegertochter über ihre Schwiegermutter geärgert und warf ihr zum Trotz das Stück Spanholz ins Feuer, indem sie schimpfte, die Schwiegermutter sei eine Hexe und sie wolle solche Zaubereien nicht treiben. Aber sobald das Spanholz aufgebrannt war, verstarb der Mann.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox