Cilvēka miršana / Das Sterben des Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ķūķenieki
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Mans tēva tēvs reiz iziet ar savu svaini pīles pašaudīt šīpus ķūķenieku Peļņiem tādā dīķelī. Aiziet — te nāks tāda maza griķu pīlīte no Peļņu puses, ielaidīsies dīķelī un pazūd kā zemē grimusi. Bet tūliņ pīlītei seko liels viesulis, gandrīz vai visus kadiķus izrāva no zemes. Pēc viesuļa pīlīte atkal ceļas no dīķeļa ārā un dodas pa Sīkumu mežu uz Ķūķu muižas pusi. Līdz pīlīte aizskrējusi, tāds pats viesulis seko tai pakaļ pa otru reizi. Tas nu tas. Kas ir? Otrā rītā dzird: tai pašā laikā, kad šie dīķelī medījuši, Peļņos nonāvējies uz akas grodiem vecais Pelnis un Ķūķu muižā pakārusies moderniece. Nu šie atceŗas vēl labi dzirdējuši Peļņos tā kā kārkšķam, kad pīlīte dīķelī ielaidusies, un tas bijis Pelnim tas beidzamais nāves cīniņš — kārkšķis.

Neilgi pēc tam, kad Pelnis bijis paglabāts, Kalna Rasa, viņa sievas tēvs, gājis gar Libartu kapiem soļu 30 gaŗām, ap pusnakti. Te gabaliņu aiz kapiem gadās tuvējā Paņķu mežā vilks un dzenas šim pakaļ. Bet kā rādījies, taisni vilks arī nebijis, rijis viņa nule mirušais, znots: Pelnis. Vecis tad arī iedrāzis Libartos izbijies un ne par ko vairs negājis tai naktī uz mājām.

Eines Tages war mein Vatervater mit seinem Schwager auf Enten gegangen: diesseits des Peļņi-Hofes der Ķūķi Gemeinde gab es einen Teich. Sie gehen hin: da kommt eine kleine Ente aus der Peļņi Richtung geflogen, lässt sich auf den Teich nieder und verschwindet, als wäre sie von der Erde verschluckt worden. Aber dem Entlein folgt sogleich ein toller Wirbelwind, der fast alle Wacholdersträucher aus der Erde gerissen hat. Nachdem der Wirbelwind vorbei ist, erhebt sich das Entchen wieder in die Luft und fliegt über den Sīkumi-Wald in die Richtung des Ķūķi-Gutshofes davon. Sobald das Entlein weggeflogen ist, folgt ihm ein zweites Mal ein starker Wirbelwind. So verbleibt es nun. Aber was ist geschehen? Am nächsten Morgen bekommen sie es zu hören: gerade um die Zeit, als sie am Teich waren, hat sich auf dem Peļņi-Hof der alte Pelnis umgebracht und auf dem Kūķi-Gutshof hatte sich die Milch-Mamsell aufgehängt. Jetzt erinnerten sie sich, dass sie etwas wie ein Röcheln in Peļņi in dem Augenblick gehört hatten, als das Entlein sich auf den Teich niedergelassen hatte, und das war wohl das Todesröcheln des alten Pelnis gewesen.

Nicht lange nach der Beerdigung des alten Pelnis ging Kalna Rasa, sein Schwiegervater, gegen Mitternacht an dem Libarti-Friedhof vorbei. Eine kurze Strecke hinter dem Friedhof erblickt er im Paņķi-Wald einen Wolf, der ihm nachläuft. Aber wie es schien, war es doch kein Wolf, sondern sein kürzlich verstorbener Schwiegersohn, Pelnis. Der Alte kam erschrocken und atemlos auf dem Libarti-Hof an und war um keinen Preis bereit, in derselben Nacht noch nach Hause zu gehen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox