Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lietuva, Pestelišķi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Nomira vienai saimniecei Žeimes apgabalā krustmeita, bārenīte, kas pie viņas dzīvoja. Vienu dienu, kad saimniece pirmās asaras labās krustmeitas dēļ jau bija izraudājusi, atnāk krustmeita pie viņas, ģērbusies tanīs pašās baltajās drānās, kuŗās viņu apbedīja, un izskatās tīri kā dzīva, pat sārtiem vaigiem. Tā nu šī atnāk, vai pareizāki: rodas, kā no gaisa nokritusi savai krustmātei priekšā, un lūdzas, lai palienot sietiņu. "Kam tev, meita, sietiņa?" saimniece teica, "tik liels laiks, ka jau dusi zemes klēpī." Bet krustmeita lūdzas: "Dod tikai, memmīt', rītu mums lieli svētki — pasijāšu miltus pīrāgiem." Saimniece padod sietiņu un viņas viešņa pazūd. Otru dienu krustmeita sietiņu atkal atnes, pateicas par palienējumu un iedod saimniecei smilšu plācenīti, lūgdama, lai paraugot viņu svētku pīrāgu. Arī no sietiņa redzams, ka ar to smiltis sijātas. Saimniece pīrāgu paņem, bet nu ņemas prašņāt, kas par svētkiem šodien. Krustmeita arī nekā neslēpj, viņa stāsta: "Tu zini, šodien kaimiņos bēres." "Zinu!" "Labi! Mironi paglabās tepat mūsu kapos. Bet to jau arī zināsi: veļiem tāds ieradums, ka tie katru jaunu biedru, ko ved uz viņu kapiem, saņem ar lielu godu. To no kaimiņiem, kā jau teicu vedīs uz mūsu kapiem un tāpēc mums šodien svētki." In der Gegend von Žeime starb die Patentochter einer Bäuerin, die eine Waise war und bei ihr gelebt hatte. Eines Tages, als die Bäuerin schon genug um ihre gute Patentochter geweint hatte, kam das Mädchen zu ihr, gekleidet in demselben weißen Kleide, in dem man sie bestattet hatte. Sie sah ganz wie lebendig aus und hatte sogar rosige Wangen. So kam sie nun oder —besser gesagt —fiel geradezu wie vom Himmel und stand auf einmal vor ihrer Patin, wobei sie sie bat, ihr ein Sieb zu leihen. "Wozu brauchst du denn ein Sieb, Töchterchen," wunderte sich die Bäuerin," seit langer Zeit liegst du schon im Schoß der Erde?" Aber die Patentochter bat sie: "Gib nur Mütterchen, morgen haben wir ein großes Fest, da will ich Mehl für die Piroggen sieben." Die Bäuerin gab ihr das Sieb, und ihr Gast verschwand. Am nächsten Tag brachte das Mädchen das Sieb zurück und gab ihrer Patin ein Gebäck aus Sand, indem sie sie bat, ihre Pirogge zu kosten. Auch am Sieb war es zu sehen, dass damit Sand gesiebt worden war. Die Bäuerin nahm die Pirogge entgegen, begann das Mädchen aber auszufragen, was denn das heute für ein Fest sei. Das Mädchen hat ihr auch nichts verheimlicht. "Du weißt, dass es heute auf dem Nachbarhof eine Beerdigung gibt." "Das weiß ich!" "Nun gut! Der Tote wird auf unserem Friedhof bestattet. Aber du wirst gewiss auch wissen, dass die Manen folgenden Brauch haben: jeden neuen Kameraden, der auf ihren Friedhof begraben wird, empfangen sie mit großen Ehren. Deshalb haben wir heute ein großes Fest.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox