Veļi kapsētā

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Jūs, jau tie jaunie, gan biedēkļiem lāga neticat, bet būt jau viņi ir gan, tāpat kā šai stāstā. Tas jau bij sen, vecos kungu laikos. Viens jauns, spēcīgs un drošs puisis braucis ratos gar veco Vietalvas kapsētu pusnaktī mēnesnīcā no kungu darbiem uz māju. Taisni pret kapiem bijis iesnaudies. Uzreiz uzmodies no kaut kādas grabēšanas un čaukstēšanas. Skatījies uz kapsētu — pilna ar biedēkļiem, kas kā viļņi apkārt šūpojušies. Puisis bijis traki drošs. No ratiem laukā, atstājis zirgu uz ceļa un kapsētā iekšā. Taisni aiz kapsētas kambarīša mācītājs uz kapa uzkāpis pieņēmis dievgaldniekus. Dievgaldnieki viņam riņķī bijuši nometušies ceļos. Pats mācītājs melnā mētelī ar baltu apkapli gājis riņķī un katram devis mutē dievmaizi. Jaunais puisis ar rindā iekšā un mācītājs ielicis arī viņam ar kaula rokām dievmaizi mutē. Mute sadegusi kā no karstas dzelzs, bet puišam izdevies dievmaizi izspļaut un iebāzt vestes kabatā, kur vēlāk izdedzis liels caurums. Pēc tam biedēkļu mācītājs nācis ar biķeri un pielicis arī puišam pie lūpām. Ar spēcīgu rāvienu puisis izrāvis mācītājam no rokām biķeri. Vīns gan uzlijis uz drēbēm, pie kam tur visas drēbes sadegušas. Nu ar to biķeri no kapsētas ārā un projām! Visi biedēkļi, kā mūrs, zobus klabinādami un rokas izstiepuši viņam pakaļ. Būtu jau arī puisi noķēruši, bet kādas nedēļas atpakaļ viņam bijis miris krusttēvs. Tas kliedzis: "Krustdēls, krustdēls, bēdz krustītā laukā!" Un puisis ieskrējis ar visu spēku rudzos, kuŗi bijuši uzzēluši un krustām izvagoti. Biedēkļi palikuši visi rokas izplētuši uz ežas stāvot. Tad iedziedājies arī gailis un biedēkļi izzuduši kā migla. Biķeris bijis ilgi vēl redzams vecā Vietalvas baznīcā uz altāra. Izskatījies kā zirga nags un nevarējis viņā ne iegriezt ne iekalt. Bet arī pats puisis ņēmis drīz bēdīgu galu. Palicis tāds domīgs un nošļucis. Reiz agrā rītā aizgājis uz kūti zirgus barot un tur izlīdusi zirgam no astes liela, melna čūska. Tā iedzēlusi puisim un ar to pašu viņš drīzumā nomiris.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox