Veļi kapsētā

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Sal. V sējuma 14. pasaku. P. Š.


Senāk Lielvārdes pagastā dzīvojušas divas draudzenes: viena Kalna Kārļos, otra Lejas Kārļos. [Lejas Kārļi reiz nodeguši un no tās reizes piešķirti pie Kalna Kārļiem (savienoti)]. Šīs draudzenes vienreiz norunājušas: "Ja mēs precēsimies, iesim viena otrai kāzās; ja mirsim, iesim viena otrai bērēs." Labi. Bet pēc kāda laika viena nomirusi un otra netikusi vis bērēs: bijusi tai dienā darbos un ganījusi netālu no kapsētas govis. Bet kad nu redzējusi draudzeni vedam, tad vismaz uz īsu brīdi atstājusi govis, apsēdusies uz kapsētas valņa un raudājusi. Te — kas tas — vēl bērinieki labā gabalā — jau dzird: kapsētā dzied:

"Pasēti liniņi
Zem kārklu krūmiņa;
Nu ved liniņu
Plūcējiņu."

Pēc maza brīža dziedājuši atkal:

"Ko tu guli, mālu grozs,
Uz tās mūsu dzirnu puses?
Tavas acis negrozītas,
Tavas dzīslas nestaipītas."

To padzirdējusi, gane satrūkusies un aizsteigusies pie govim.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox