Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Livonijā ir viena pils, saukta Rēzekne. Tur maskavieši nopostīja baznīcu un ilgu laiku dievvārdus nemaz nedzirdēja vairs, kamēr Dievs tad ar brīnumiem nāca. Tur dzirdēja baznīcā dziedam un mūziku skanam, bet zināt neviens nezināja, kas tur dzied. Tad norunāja dažus mācītājus turp sūtīt, lai novērotu, kas izpostītā baznīcā tas dziedātājs taču ir. Tie Dieva vārdā gāja iekšā; bet pretim viņiem atskanēja: "Svēts ir Dievs, svēts ir Dievs Cebaots!" tāpat stipriem ņēmieniem vēl tā dziesma: "Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils!" Viņi arī ieraudzīja pulka kapu atdarītu un lielu ļaužu baru apkārt stāvam tiem trīsdesmit cilvēkiem, kas tur dziesmas dziedāja. Bet visi viņi bija mācītājiem pazīstami. Mācītāji vaicāja: kam šie te dziedot? Tie tūliņ atbildēja: "Mūsu sirds līksmo, tāpēc ka tā Kunga diena tuvojas un mūsu glābšana vairs nav tālu!" To teikuši, visi it piepēži pazuda; tomēr viņu dziesmas nestājās skanēt ir tad; tās skanēja, it kā no zemes apakšas nākdamas. Bet baznīca, kas taču nejauki bija izpostīta, tagad izskatījās glīta, it kā tīri izslaucīta. Ko šādi brīnumi nozīmē, to laiks liks pieredzēt. In Livland befindet sich ein Schloss, das man Rēzekne (Rositten) nennt. Die Moskoviter hatten die dortige Kirche zerstört. Lange Zeit konnte dort kein Gottesdienst gehalten werden, bis Gott ein Wunder wirkte. Man hörte in der Kirche Singen und Spielen, aber niemand wusste, wer dort sang. Da beschloss man, einige Pfarrer zu der zerstörten Kirche zu schicken, um zu erfahren, wer dort sang. Im Namen Gottes betraten sie die Kirche. Da erscholl das Lied: "Heilig ist Gott Zebaoth" und gleich darauf "Eine feste Burg ist unser Gott!" Sie sahen, dass viele Gräber offen waren und dass eine große Menschenmenge die dreißig Sänger umringte. Die Pfarrer kannten sie alle und fragten sie, warum sie sängen. Darauf antworteten sie: "Unsere Herzen frohlocken, denn der Tag des Herrn ist nahe und unsere Rettung ist nicht mehr fern!" Nachdem sie das gesagt hatten, verschwanden sie alle ganz plötzlich. Ihr Singen aber war noch weiter zu hören, es war, als würde es aus der Erde kommen. Die Kirche aber, die doch Sarg verwüstet war, sah jetzt so schmuck und sauber aus. Was das Wunder zu bedeuten hat, das wird die Zeit uns lehren.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox