Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
"Toreiz, kad es tāds puika biju Vircavniekos, tiklīdz kāds mirējs beidza elpot (izdzisa) — atvēra logu, lai dvēselīte tiek laukā, Tāpat arī ticēja, ka pret kapiem zārks paliekot smagāks: miroņi nākot pretim un sasēžoties zārkam virsū, lūk, tādēļ tas smagums ceļoties — tā viņi toreiz runāja."

Jānis Rūtentāls (džūkstenieks) atkal stāstīja: "Bet miroņiem savā reizē kāzas lai esot bijušas. Un kā jau nu pa vecam kāzās vairāk jāšus jājuši, tā arī tad miroņi kājām negājuši: cits jājis zirgu (tādi, kas šinī dzīvē zirgus mīlējuši, labi turējuši), cits jājis kazu (tādi, kas šinī dzīvē ķildīgi bijuši), cits jājis cūku (tādi, kas šinī dzīvē cūcīgi bijuši) un kā nekā. Reiz viena sieviņa dabūjusi tādus miroņu kāziniekus redzēt. Vienās mājās nomiris puisis, otrās meita gandrīz vienā pašā dienā — kā nu kādreiz gadās. Bet mirušais puisis un mirusī meita bijuši saderinājušies, drīzumā kāzas būtu svinējuši. Nu, un tā kā šie nu nomiruši, tā viena sieviņa, tuva radiniece, gājusi Dobelē šo to bērēm iepirkt. Aiziet Dobelē — ierauga mirušo puisi. Nu tu brīnumi! šī tā kā saraujas: "Tu taču esi miris? Kā tu gadies Dobelē?"

"Esmu gan miris! Bet tai un tai dienā, tai un tai laikā laulās manu dvēseli ar manas brūtes dvēseli Džūkstes baznīcā: kamēr tas nav noticis, mēs varam vēl pa zemes virsu izstaigāties. Un ja tu varbūt vēlies redzēt, kā mūsu kāzinieki mūsu pavadīs, tad iezodzies tai laikā Džūkstes baznīcā, uzkāp tornī un skaties pa torņa lodziņiem; tikai to ievēro smalki: kaut tevi neviens cits dzīvs cilvēks tur nepamanītu un kaut tu par mums nebūtu ne brīnījusies, ne smējusies!"

Labi, atnāk tā diena. Sieviņa jau agrā, agrā rītā sēž tornī. Ne visai ilgi — nāks dvēseļu kāzinieki: brūtgāns ar brūti pa priekšu skaistos, skaistos apģērbos, citas dvēseles atkal jāj pakaļ: cita uz zirga, cita uz govs, cita uz kazas, cita uz aitas, cita arī uz bezdelīgas; bet viena jāj cūku un tā nu nemaz panākt citas. Are, kā jau cūkai tāda paraša: paiet, paiet soli — iegrūž degunu zemē un, ik šī nu piepēži apstājas, domā rakties, ik dvēsele cūkas mugurā saklūp uz priekšu un pa kaklu, pa galvu zemē — tā vien. Bet sieviņa par tādu klupienu drusku, drusku pasmējusies. Kā pasmējusies — viss acumirklī pazudis; nedabūjusi pašas laulības pieredzēt.

Als ich noch ein kleiner Junge war und in Vircava lebte, pflegte man —sobald ein Sterbender erloschen war — das Fenster zu öffnen, damit die Seele hinausfliegen konnte. Damals glaubte man auch, dass der Sarg in der Nähe des Friedhofs schwerer werde: das komme davon, dass die Toten dem Verstorbenen entgegenkämen und sich auf seinen Sarg setzten.

Jānis Rūtentāls (aus Džūkste) erzählte: "Mitunter haben die Toten sogar Hochzeiten gefeiert. Und da man früher zu Hochzeiten zu reiten pflegte, sind auch die Toten nicht zu Fuß gegangen: einigen kamen auf Pferden geritten (es waren diejenigen, die zu ihren Lebzeiten Pferde geliebt und sie gut versorgt hatten), andere auf Ziegen (es waren diejenigen, die zu ihren Lebzeiten viel gezankt hatten), noch andere hatten Schweine als Reittiere (es waren diejenigen, die ein schweinisches Leben geführt hatten). Einmal bekam eine altes Frau eine Totenhochzeit zu sehen. Auf einem Hof war ein junger Bursche gestorben, auf einem anderen Hof —fast zur gleichen Zeit —ein junges Mädchen. So etwas kommt manchmal vor. Aber der Bursche und das Mädchen waren Verlobte gewesen und hätten in Kürze ihre Hochzeit gefeiert. Nun, nachdem sie nun gestorben waren, begab sich eine Frau deren nahe Verwandte, nach Dobele, um einiges für den Leichenschmaus einzukaufen. Als sie nach Dobele kam, erblickte sie dort den verstorbenen Burschen. Das war doch sonderbar. Sie war beinahe etwas erschrocken: "Du bist doch gestorben? Wieso bist du nach Dobele gekommen?"

"Ja, ich bin gestorben? Aber an dem und dem Tag wird meine Seele in der Kirche von Džūkste mit der Seele meiner Braut getraut. Vorher dürfen wir noch auf der Erde herumgehen. Und wenn du vielleicht sehen möchtest, wie unsere Hochzeitsgäste uns begleiten werden, dann versuche an jenem Tag heimlich die Kirche von Džūkste zu betreten. Steige auf den Turm und schaue zum Turmfensterlein hinaus; achte nur sehr darauf, dass kein lebendiger Mensch dich zu sehen bekommt und dass du dich über uns nicht wunderst und nicht lachst!"

Gut, der Tag (der Hochzeit) kam heran. Die frau saß schon am Frühen Morgen im Turm. Sie brauchte nicht lange zu warten, da kamen schon die Hochzeitsgäste der Seelenhochzeit: der Bräutigam und die Braut kamen als erste, beide waren sehr schön gekleidet; die anderen Seelen kamen ihnen nachgeritten: einige ritten auf Pferden, andere auf Kühen, noch andere auf Ziegen, Schafen, sogar auf Schwalben. Eine der Seelen ritt jedoch auf einem Schwein und konnte mit den anderen gar nicht Schritt halten. Das Schwein hat ja diese Gewohnheit: es macht ein paar Schritte, da beginnt es in der Erde zu wühlen und zu buddeln. Die Seele auf dem Schweinerücken aber kann sich nicht halten und purzelt auf die Erde. Und so wiederholt sich das immer wieder. Darüber hat die Frau dann auch ein ganz klein wenig gelacht. Aber gleich danach war der Hochzeitszug verschwunden: die Trauung hat sie nicht mehr zu sehen bekommen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox