Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Ilgus gadus atpakaļ Aumeisteŗu muižā dzīvojusi veca vecenīte, vārdā Lienīte, kas redzējusi garus. Reiz aumeisteŗiešos nomirusi jauna meita, kuŗai pēc pāra nedēļām vajadzējis jau kāzām būt. Meitas brūtgāns arī ilgi nedzīvojis, un drīz vien tas aizgājis brūtei pakaļ. Reiz Lienīte vakarā nākusi uz māju. Viņai pretim nācis nomirušais puisis un padevis labvakaru. Lienīte atņēmusi labvakaru un sniegusi puišam roku. Puisis roku Lienītei nesniedzis, jo tas viņam neesot brīvu darīt, bet runāties gan varot. Lienīte prasījusi, kurp šis iedams. "Iešu gredzenus pirkt. Man drīz būs kāzas," atteicis puisis. Lienīte brīnījusies un taujājusi tālāk, kā tad šis gredzenus pirkšot un kad būšot kāzas. Puisis stāstījis, ka viņš ieiešot bodē, paņemšot gredzenus un naudu ielikšot kasē. Viņam būšot kāzas tai un tai svētdienā, lai tad Lienīte nākot skatīties. Lai viņa uzkāpjot baznīcas tornī, pēc saules noiešanas un skatoties pa torņa lodziņu; tad jau redzēšot. Bet tikai, lai nesmejoties un nerunājot. Puisis atkal Lienītei padevis arlabvakaru un aizgājis. Noteiktā svētdienā Lienīte lūgusies šķesterim, lai to atstāj baznīcā. Šķesteris gan negribējis, bet beidzot arī atļāvis Lienītei baznīcā palikt un iedevis baznīcas atslēgas pateikdams, lai izejot to aizslēdzot un atslēgas atdodot viņam.

Kad saule nogājusi, Lienīte uzkāpusi baznīcas tornī un pa lodziņu skatījusies uz kapsētas pusi: Viņa nekā vēl neredzējusi. Tai palicis gaŗš laiks un viņa kāpusi no torņa lejā. Bet trepju lejas galā viņa apstājusies un no brīnumiem acis vien ieplētusi. Baznīcā jau stāvējis mācītājs un priekšējos solos sēdējuši divi trīs cilvēki. Lienīte neviena nepazinusi — tie bijuši gluži sveši. Lienīte steidzīgi uzkāpusi tornī. Nu jau ar kāznieki nākuši. Papriekšu kājām nākuši brūtgāns ar brūti, sapucēti kā jau pienākas. Aiz tiem citi kāznieki jāšus, gan uz govim, vēršiem, teļiem, aitām, vistām un gaiļiem. Daži jājuši arī uz zirgiem un pašās beigās jājis vecs vīrs uz nomērdētas, lielas cūkas. Tam gājis gŗūti, jo cūka skrējusi no ceļa nost un nebijusi rindā noturāma. Tā pastāvīgi grūdusi purnu zemē, it kā ko meklēdama. Vecais vīrs neticis ar cūku nekādā jēgā. Lienīte ar mokām valdījusi smieklus redzot, ka vecais vīrs ar cūku noņemas. Tad uzreiz cūka lēkusi pār grāvi. Vecais vīrs nokritis cūkai no muguras un kājas vien saslējušās gaisā. To redzot, Lienīte sākusi skaļi smieties. Uzreiz visi kāzinieki pazuduši.

Vor vielen, vielen Jahren lebte auf dem Aumeisteri-Gut ein altes Mütterchen namens Lienīte. Sie konnte Geister sehen. Einmal starb in Aumeisteri ein junges Mädchen, das ein paar Wochen später Hochzeit gehabt hätte. Auch der Bräutigam des Mädchens lebte nicht mehr lange: bald nach ihrem Tod folgte er seiner Braut. Eines Abends ging Lienīte nach Hause. Da kam ihr der verstorbene Bursche entgegen und bot ihr einen guten Abend Lienīte dankte und wollte dem Burschen die Hand reichen, aber er reichte ihr seine Hand nicht, das sei ihm nicht erlaubt. Unterhalten könne er sich jedoch mit ihr. Lenchen fragte ihn wohin er gehen wolle.

"Ich gehe Ringe kaufen, denn ich werde bald Hochzeit haben," antwortete der Bursche. Lienīte wunderte sich und fragte ihn weiter aus: wie wolle er denn die Ringe kaufen und wann werde seine Hochzeit stattfinden. Der Bursche erzählte, er werde den Laden betreten, sich die Ringe nehmen und das Geld dafür in die Kasse tun. Seine Hochzeit werde an dem und dem Sonntag stattfinden. Lienīte könne dabei zusehen. Sie solle den Kirchturm besteigen — am besten gleich nach dem Sonnenuntergang — und zum Turmfensterlein hinausschauen, dann werde sie (den Hochzeitszug) sehen. Nur dürfe sie weder lachen noch reden. Der Bursche verabschiedete sich von Lienīte und setzte seinen Weg fort. An dem gewissen Sonntag bat Lienīte den Küster, sie in der Kirche zu lassen. Der Küster wollte es erst nicht tun, schließlich erlaubte er ihr doch, in der Kirche zu bleiben, übergab ihr auch den Kirchenschlüssel und ermahnte sie, beim Verlassen der Kirche die Tür abzuschließen und ihm den Schlüssel zu bringen.

Als die Sonne untergegangen war, bestieg Lienīte den Kirchturm und schaute durch das Turmfensterlein in die Richtung des Friedhofs. Sie konnte noch nichts sehen. Da wurde es ihr langweilig und sie ging in die Kirche hinunter. Aber dort blieb sie vor Überraschung stehen: der Pfarrer war schon in der Kirche, und in der ersten Bankreihe saßen schon ein paar Menschen. Lienīte kannte sie jedoch nicht — sie waren ihr ganz fremd. Nun bestieg Lienīte wieder eiligst den Turm. Jetzt erblickte sie den Hochzeitszug, der sich der Kirche näherte: zuerst kamen zu Fuß die Braut und der Bräutigam, beide ausgeputzt wie es sich gehört; ihnen folgten die Hochzeitsgäste, die auf verschiedenen Tieren ritten: einige auf Kühen, andere auf Ochsen, auf Kälbern, auf Schafen, Hühnern und Hähnen. Einige ritten auch auf Pferden, und ganz zum Schluss kam ein alter Mann auf einer mageren Sau geritten, mit der er seine liebe Not ha1te, denn die Sau lief immer wieder von der Straße weg und blieb nicht in der Reihe. Oft stieß sie ihren Rüssel in die Erde, als würde sie etwas suchen. Lienīte konnte nur mit Mühe das Lachen zurückhalten, als sie sah, wie der alte Mann sich mit der Sau abplagte. Plötzlich sprang die Sau über den Graben. Der Alte purzelte von ihrem Rücken auf die Erde. Seine Beine ragten in die Luft. Da begann Lienīte laut zu lachen. Plötzlich war der Hochzeitszug verschwunden.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox