Veļi māžojas / Die Manen gehen herum

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lielvircavas pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens rijnieks, nakti riju kurinādams, grauzis sausu maizi. Pienācis mirušais kungs un teicis, ko šis ēdot sausu maizi, lai nākot līdz, viņš iedodot gaļu. Rijnieks aizgājis kungam līdz uz muižas klēti, kungs paņēmis lielu gabalu gaļas un prasījis rijniekam, vai neesot naža. Rijniekam naža nebijis. Kungs sācis kost gaļu ar zobiem, kas tam bijuši ļoti gaŗi. Rijnieks iesaucies: "Kungs Jēzus Krist, kādi jums gaŗi zobi! " Kungs nometis gaļu un vēja ātrumā izskrējis no klēts, tik svārku stūris iespiedies durvju starpā un noplīsis. Rijnieks palicis līdz rītam aizslēgtā klētī. Nebūtu svārku stūris palicis durvju starpā, rijniekam izietu slikti, jo kungi to noturētu par zagli. Kungi pazinuši svārku stūri par nomirušā kunga un atlaiduši rijnieku, nekā tam ļauna nedarīdami. Ein Darrofenheizer, der nachts das Feuer im Darrofen schüren musste, kaute trockenes Brot dabei. Da kam der verstorbene Gutsherr auf ihn zu und fragte ihn, warum er trockenes Brot esse, er solle mitkommen, dann werde der Herr ihm Fleisch geben. Der Darrofenheizer folgte dem Herrn zum Vorratshaus des Gutshofes. Der Herr nahm ein großes Stück Fleisch in die Hände und fragte den Darrofenheizer, ob er nicht ein Messer habe. Der Darrofenheizer hatte jedoch kein Messer bei sich. Da begann der Herr, das Fleisch mit den Zähnen abzubeißen, die sehr lang waren. Der Darrofenheizer rief aus: "Herr Jesus Christ, was habt Ihr für lange Zähne!" Da warf der Herr das Fleisch hin und rannte in Windeseile zur Speichertür hinaus, nur ein Rockzipfel verfing sich an der Tür und riss ab. Der Darrofenheizer verbrachte die Nacht in dem verschlossenen Vorratshaus. Hätte man nicht den Rockzipfel gefunden, dann wäre es dem Darrofenheizer schlecht ergangen, denn die Herrschaft hätte ihn für einen Dieb gehalten. Die Herrschaft erkannte den Rockzipfel als ein Stück der Kleidung des verstorbenen Herrn und ließen den Darrofenheizer hinaus, ohne ihn zu bestrafen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox