Veļi māžojas / Die Manen gehen herum

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz vienam kurpniekam svešs cilvēks ik pēc mēneša laika licis jaunus zābakus nomērīt. Kurpnieks tīri pabrīnījies, kur tik daudz zābaku tāds plēš, kur ne. Te vienu vakaru svešais atkal klāt. Bet nu kurpnieks, mēru noņēmis, līdis tīšām skatīties, pa kuŗu ceļu šis tāds aiziet. Un — ko domāt — redz: ieejot turpat kapsētā un nozūdot. Viņš neko. Te — kas ir — otru vakaru, kamēr kurpnieciene pa laidaru kopjas, svešais ieklups istabā un sapīcis uzstās kurpniekam: "Ko nāci man vakar pakaļ? Ko gribēji, skatīdamies mani? Vai es tev neesmu aizmaksājis — ko?" Un kamēr kurpnieks sataisīsies atbildēt, šis — ko domāt — noskrūvējis pats sev galvu, noliekot uz mūra un nu ar rumpi vien klūp kurpniekam pakausī.

Par laimi sieva izdzirdējusi trāci, ieskrien un redzot — labi vairs nav: galva uz mūra un rumpis plēš vīru. Ko viņa darīs? Tā paraujot galvu, iznesot laukā un iesviežot sutrainī.

Nu steigusies atpakaļ vīru glābt. Bet plēsējies nebijis vairs — tas neredzams izskrējis galvai pakaļ sutrainī un nezin kur palicis.

No tā laika nerādījies nekad vairs kurpniekam.

Ein fremder Mann kam jeden Monat zu einem Schuster und ließ sich Maß für neue Stiefel nehmen. Der Schuster wunderte sich, wie der Mann so schnell seine Stiefel abtragen konnte. Eines Abends war der Fremde wieder zur Stelle. Nachdem der Schuster Maß genommen hatte, schlich er ihm nach, um zu sehen, welchen Weg er einschlagen werde. Und was sieht er: der Fremde kehrt auf den Friedhof ein und verschwindet dort. Nun, er macht sich nichts daraus. Aber was geschieht nun? Am nächsten Abend — während die Schusterfrau das Vieh im Stall versorgt — kommt der Fremde in die Stube und herrscht den Schuster ärgerlich an: "Warum bist du mir gestern nachgeschlichen? Was wolltest du sehen? Habe ich nicht immer bezahlt — was?" Und während der Schuster noch nach einer Antwort suchte, hatte jener — denkt euch nur! — sich den Kopf abgeschraubt, auf die Mauer hingestellt und stürzte sich nun ohne Kopf auf den Schuster.

Zum Glück hatte seine Frau den Lärm gehört. Sie kam herbeigelaufen und sah: der Kopf stand auf der Mauer, der Rumpf zauste ihren Mann. Was sollte sie nun machen? Sie ergriff den Kopf, trug ihn hinaus und warf ihn zum Abfall hin. Dann eilte sie in die Stube zurück, ihren Mann zu retten. Aber der Raufbold war nicht mehr zu sehen — unsichtbar war er seinem Kopf nachgelaufen und verschwunden.

Seit der Zeit hat er sich dem Schuster nie mehr gezeigt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox