Veļi māžojas / Die Manen gehen herum

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecais Šēfers esot dzīvojis lejas Kurzemē kādā muižiņā. Ziemas svētku vakarā viņš sarunājies ar savu dēlu braukt znotu apmeklēt, kas kādas trīs jūdzes tālāk turējis krogu uz renti. Sniega puteņi gan plosījušies, bet braucējiem bijis ceļš it labi pazīstams, un tādēļ šie ar Dieva palīgu devušies ceļā. Trīs verstes no znota dzīvokļa tiem bijis jābrauc pār augstu kalnu un tikko nokļuvuši kalnam otrā pusē, tie ierauga uz paša ceļa pusmucu pilnu ar stipru proba brandvīnu guļot. Zināms, ka viņi brandvīna mucu uz ceļa neatstāja, bet ievēla to kamanās un paņēma līdz. Kaut gan Šēfers apziņoja, ka esot brandvīna mucu atradis, tomēr neviens neatsaucies, kam tā piederētu, un nu sākuši atrasto brandvīnu dzert.

Muca jau sen bijusi tukša, un atkal ziemas svētku vakars klāt. Lai gan bijis ceļš aizputināts, Šēferam atkal uznākusi varena luste, znotu apciemot; bet šoreiz dēls nebraucis līdz un tādēļ devies viens pats ceļā. Pār pieminēto kalnu braucot, tam iešāvies prātā, ka pērngadā ap šo laiku še esot brandvīnu atradis — un brīnums — tikko nokļuvis kalna otrā pusē — mēness spīdējis gaiši — iesāk zirgs baidīties, un, lūk, muca guļ atkal uz ceļa. Ar mokām zirgu pievedis pie mucas, grib pilno mucu ievelt kamanās, bet tā ātri veļas uz leju. Domādams, ka varbūt zirgs ar kājām mucu novēlis, brauc atkal tai klāt, un tikko no kamanām izkāpis, sāk muca velties kalnā. Iesākot, neko nedomādams, brauc tai pakaļ, bet muca veļas drīz uz kalna, drīz uz leju, kamēr beidzot nopratis, ka nav labi un nu to pārņēmušas lielas bailes un šaušalas. Bez ceļa ar lielu riņķi viņš steidzies pie znota, nobijies un drebēdams, ienācis krogā, kur bez kavēšanās izdzēris krietnu šņapsi, par ko znots to jautājis: "Sievas tēv', vai neesat nobīdušies no mucas? Muižas vagārs šovakar, par kalnu braukdams, arī nopūlējies ar mucu, un tā pārbīdies, ka tagad pie miršanas slims guļot."

Te uzņēma viens vecs vīrs, kas krogā bija ienācis, valodu un stāstīja, ka priekš daudz gadiem atpakaļ kalna ielejā bijis brandvīna brūzis, kur vīndeģis pašā ziemas svētku vakarā sev kaklu pārgriezis. No tā laika vairāk nevarējuši brūzī brandvīnu dzīt un vaijadzējis to pavisam iznīcināt. Vēl tagad ziemas svētku naktī vīndeģis vārtoties kalnā kā brandvīna muca un baidot ļaudis.

Der alte Šēfers lebte auf einem kleinen Gut in Nieder-Kurland. Am Heiligabend besprach er sich mit seinem Sohn und beschloss, mit ihm zusammen seinen Schwiegersohn zu besuchen, der einen Wirtshaus, etwa drei Meilen von dem Gut entfernt, gepachtet hatte. Wohl tobte draußen ein Schneesturm, aber den Fahrern war die Straße sehr gut bekannt, deshalb machten sie sich mit Gottes Hilfe auf den Weg. Drei Werst vor dem Haus des Schwiegersohnes mussten sie über einen Berg fahren. Sobald sie nun die andere Seite des Berges erreicht hatten, erblickten sie mitten auf der Straße ein Branntweinfässchen. Freilich ließen sie das Fässchen nicht auf der Straße liegen, sondern wälzten es in den Schlitten und nahmen es mit. Obwohl Šēfers es bekannt machen ließ, dass er ein Branntweinfässchen gefunden habe, meldete sich niemand, der Anspruch darauf erhoben hätte. Da begannen sie von dem gefundenen Branntwein zu trinken.

Das Fass war schon längst geleert worden. Wieder war es Heiligabend. Obwohl die Straßen verweht waren, bekam Šēfers wieder große Lust, seinen Schwiegersohn zu besuchen: diesmal wollte der Sohn jedoch nicht mitfahren; so machte er sich allein auf den Weg. Als er über den schon erwähnten Berg fuhr, fiel ihm ein, dass er vor einem Jahr um dieselbe Zeit das Branntweinfässchen gefunden hatte. Und sonderbar — sobald er die andere Bergseite erreichte — der Mond schien hell — begann sein Pferd zu scheuen: das Fass lag wieder auf der Straße. Mit Mühe lenkte er das Pferd zu dem Fass hin und wollte es wieder in den Schlitten wälzen, aber da begann das Fass ganz schnell den Berg hinunterzurollen. Zu Beginn dachte er nichts Arges und glaubte, das Pferd habe es wohl angestoßen und ins Rollen gebracht. Er holte es wieder ein. Aber sobald er aus dem Schlitten geklettert war, da begann das Fass den Berg hinauf zu rollen. Er wendete und fuhr den Fass nach, aber das Fass rollte bald den Berg hinauf, bald hinunter. Jetzt begriff er, dass es nicht mit guten Dingen zugehen konnte, und eine große Angst packte ihn. Ohne Straße, auf großem Umweg, eilte er zu seinem Schwiegersohn. Erschrocken, zitternd und schlotternd betrat er das Wirtshaus und verlangte sogleich ein großes Glas Schnaps. Da fragte sein Schwiegersohn: "Schwiegervater, hat vielleicht das Fass Euch erschreckt?" Auch der Gutsvogt hat seine liebe Not heute Abend mit dem Fass gehabt; er hat sich so erschrocken, dass er jetzt auf den Tod erkrankt ist." Da begann ein alter Mann, der auch das Wirtshaus betreten hatte, zu erzählen: vor vielen Jahren sei dort am Fuße des Berges eine Schnapsbrennerei gewesen. Der Weinbrenner hatte sich am Heiligabend die Kehle durchschnitten. Von da ab wurde die Schnapsbrennerei nicht mehr benutzt, und bald verfiel sie ganz. Aber noch jetzt wälze sich der Weinbrenner in der Weihnachtsnacht als Branntweinfass auf der Straße und erschrecke die Leute.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox