Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Gaujiena
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos Gaujienas pagastā bijis vecs krogs, ko saukuši par Kalna krogu. Par krogu gājušas apkārtnē nelabas valodas. Kuŗš krogā vācu galā pa nakti gulējis, nevarējis miera dabūt. Gulētājs ticis visādi mocīts, vāļāts pa gultu un žņaugts.

Reiz iebraucis kāds kaŗa kungs un prasījis krodziniekam naktsmāju. Krodzinieks nakts māju neliedzis, bet kaŗa kungam izstāstījis par žņaudzēju. Kaŗa kungs par to nelicies ne zinis, tikai pavēlējis, lai ātrāki ierāda telpas nakts mājai. Gulēt iedams kaŗa kungs pateicis, ja naktī saukšot krodzinieku, lai tad nākot vien iekšā, durvis būšot neaizslēgtas. Tad viņš ar zobeni uzvilcis uz durvim, logiem un grīdas trīsdeviņus krustus. Pusnaktī žņaudzējs sācis, kā parasts, kaŗa kungu mocīt un žņaugt. Bet kaŗa kungs nebijis vis no bailīgiem. Viņš jautājis žņaudzējam, kas viņš esot, ko vēloties un kādēļ traucējot gulētājam naktsmieru. Žņaudzējs visu izstāstījis. Viņš ticis priekš ilgiem gadiem nokauts, aplaupīts un aprakts tai vietā, kur tagad esot kroga trepes. Pateicis arī savu vārdu un sava slepkavas vārdu. Viņš rādoties tādēļ, ka nevarot atrast miera, pa trepēm vienmēr staigājot un viņu traucējot.

Otrā rītā kaŗa kungs dzirdēto izstāstījis krodziniekam, kas to tūliņ paziņojis lielmātei. Lielmāte likusi trepes noārdīt un rakt, lai pārliecinātos, vai tur nav tiešām cilvēks aprakts. Un tiešām arī izrakuši cilvēka kaulus. Lielmāte likusi galdniekam taisīt zārku, iedevusi palagu, kuŗā lai satin kaulus un likusi zārku ar kauliem kapsētā aprakt un mācītājam apstāvēt. No tā laika žņaudzējs neticis vairs krogā manīts.

In alter Zeit befand sich in Gaujiena ein altes Wirtshaus, das man Kalna krogs nannte. Über das Wirtshaus gingen in der Umgebung böse Gerüchte um. Wer in dem deutschen Teil des Wirtshauses übernachten wollte, konnte keine Nachtruhe finden. Er wurde gequält, im Bett hin und hergestoßen und gewürgt.

Einmal kehrte ein Kriegsherr in das Wirtshaus ein und bat den Wirt um Nachtlager. Der Wirt verwehrte ihm das Nachtlager nicht, erzählte ihm jedoch von dem Würger. Das kümmerte den Kriegsherrn nicht und er befahl, ihm schnell seine Kammer zu zeigen. Bevor der Kriegsherr sich schlafen legte, sagte er noch zu dem Wirt: sollte er in der Nacht nach ihm rufen, so solle er nur hereinkommen, er wolle die Tür nicht verschließen. Dann zog er mit seinem Schwert auf die Tür, auf die Fenster und auf den Fußboden dreimal neun Kreuze. Um Mitternacht begann der Würger — wie gewöhnlich — auch den Kriegsherrn zu quälen und zu würgen. Aber der Kriegsherr gehörte nicht zu den Ängstlichen. Er fragte den Würger, wer er sei, was er wolle und warum er die Ruhe der Reisenden störe. Da erzählte der Würger seine Geschichte. Man habe ihn vor vielen Jahren umgebracht, beraubt und an der Stelle begraben, wo sich heute die Treppe befinde. Er nannte seinen Namen und auch den Namen seines Mörders. Er zeige sich, weil er keine Ruhe finden könne; alle, die die Treppe hinauf und hinunter gehen, störten ihn.

Am nächsten Tag erzählte der Kriegsherr alles, was er gehört hatte, dem Wirt. Der Wirt berichtete es der Großfrau. Die Großfrau ließ die Treppe niederreißen, um sich zu vergewissern, ob darunter wirklich ein Mensch begraben war. Und wahrhaftig: es wurden Menschengebeine ausgegraben. Da bestellte die Großfrau beim Tischler einen Sarg, gab ein Laken, in das die Gebeine eingehüllt werden sollten. Dann wurden sie in Anwesenheit des Pfarrers auf dem Friedhof begraben. Seit der Zeit wurde der Würger in dem Wirtshaus nicht mehr gesehen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox