Velis tiek nēsāts / Manen werden getragen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienā mājā dzēruši kāzas. Divi pārgalvīgi puiši aizgājuši uz kapu baznīciņu un atnesuši uz kāzu namu vienu mironu. Agrāk mironus mājā neglabājuši, bet aizveduši uz kapu baznīciņu, kur tie stāvējuši līdz bēŗu dienai. Atnesto mironu puiši ieslējuši istabas kaktā. Kad mirona nesējs, puisis, dancojis mironam gaŗām, tad piebikstījis tam pie sāniem un kliedzis: "Vai dancosi, vai ne?" Kad puisis trešo reiz mironam gaŗām dancojis un piegrūdis tam pie sāniem, tad mirons uzreiz saķēris puisi, sācis ar to griezties pa istabu un kājas tam gājušas kā pātagas, iai gan pats bijis sastindzis. Kāznieki lielās izbailēs aizbēguši, bet mīrons ar puisi vienādi dancojuši. Kad puisis lūdzies, lai to laiž vaļā, mirons kliedzis: "Danco! Danco!" Puisis nokusis un pakritis un mirons tam uzķēries uz muguras — tā viņi arī palikuši uz grīdas guļot. Atsaukuši dakteri. Dakteris gribējis nozāģēt mironam rokas, lai puisis tiktu vaļā, bet tiklīdz sākuši mirona roku zāģēt, puisis no sāpēm sācis kliegt un asinis sākušas tecēt... Tad ataicinājuši mācītāju. Tas lūdzis Dievu un svētījis, bet mirons nelaidis puisi vaļā, viņš tikai pateicis: "Nes mani prom." Puisis mironu aiznesis uz kapu baznīciņu. Kad viņš to ielicis atpakaļ zārkā, tad nezin no kurienes tam saklupuši virsū citi mironi un to saplosījuši gabalu gabalos. Auf einem Hof wurde Hochzeit gefeiert. Zwei übermütige Burschen waren zum Gebeinhaus des Friedhofs gegangen und hatten einen Toten geholt. Früher hat man die Toten nicht zu Hause aufgebahrt: man brachte sie zur Friedhofskapellchen und ließ sie dort bis zum Tag ihrer Beerdigung. Den Töten, den die Burschen geholt hatten, stellten sie in die Ecke des Zimmers. Sobald der Bursche, der ihn getragen hatte, an ihm vorbeitanzte stieß er ihn an und rief: "Nun, wirst du tanzen oder nicht?" Als der Bursche den Toten zum dritten Mal anstieß, sprang der Tote auf, umschlang den Burschen und begann, sich mit ihm durch das Zimmer zu drehen, wobei seine Beine gelenkig wie Peitschen waren, obwohl er sonst ganz starr war. Die Hochzeitsgäste flohen vor Angst, aber der Tote und der Bursche tanzten nur weiter. Als der Bursche zu flehen begann, er möchte ihn doch loslassen, schrie der Tote nur: "Tanze! Tanze!" Schließlich war der Bursche so müde, dass er umfiel. Der Tote krallte sich an seinem Rücken fest. So blieben sie auf dem Boden liegen. Man holte einen Doktor. Der wollte die Arme des Toten absägen, aber sobald man an dem Toten zu sägen begann, begann der Bursche zu schreien und zu bluten. Nun holte man den Pfarrer. Der Pfarrer betete und segnete, aber der Tote ließ und ließ den Burschen nicht los. Er sagte nur: "Trag mich fort!" Da brachte der Bursche den Toten zur Friedhofskapelle zurück. Als er ihn wieder in seinen Sarg gebettet hatte, überfielen ihn andere Tote und zerrissen ihn in Stücke.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox