Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Nogale
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Talsos, kur tagad ir 3 kapsētas, senāk stāvējis mazs krodziņš. Vienu vakaru tur iegājuši trīs vanderzeļļi, sākuši dzert, bet aptrūcis alus. Vanderzeļļi nu sasolījuši lielu naudu, lai kāds aizietu uz Talsiem pēc alus. Dienastmeita gājusi ar. Taciņa vedusi gar pašu kapsētas valni un meita ieraudzījusi uz kapiem vienu baltu tēlu stāvam. Meita nodomājusi, ka kāds no vanderzeļļiem grib viņu izbaidīt, un nosmējusies: "Stāvi, stāvi, kad es nākšu atpakaļ, tad es noraušu tev kreklu!" Meita nākdama atpakaļ redz, ka baltais stāv kapos kā stāvējis. Viņa noliek alus trauku, pārlec pār valni un norauj stāvētājam kreklu. Tad paķeŗ savu alus trauku un smiedamās pārskrej krogā. Bet vanderzeļļi visi sēd pie galda kā sēdējuši un spēlē kārtis. Nu meita gan nobijusies no tiesas. Apskatījuši kreklu — tas pavisam satrūdējis, kā jau miroņa krekls. Un naktī mirons pie loga klāt, klaudzina un sauc: "Ann', Ann', atdod manu kreklu!" Vanderzeļļi izmetuši kreklu pa logu, bet mirons nav ņēmis — meitai pašai jānes krekls. Nākošā naktī mirons klāt atkal — klaudzina un sauc: "Ann', Ann', atdod manu kreklu!" — Neko darīt. Meita uzvilkusi kuplu sastērķelētu kleiti un nesusi mironam kreklu. Mirons tik briesmīgi ķēris pēc sava krekla, ka noplēsis arī meitai piedurkni līdzi. Bet meita no lielām bailēm pati nomirusi. In Talsi, wo heute 3 Friedhöfe stehen, war früher ein Krug. Eines Abends gingen dort drei Wandergesellen rein und fingen an zu trinken, aber das Bier ging ihnen aus.

Die Wandergesellen boten demjenigen, der nach Talsi ginge, um Bier zu holen viel Geld. Die Dienstmagd ging dann eben. Der Pfad ging am Friedhofswall vorbei und die Magd sah auf den Gräbern eine weiße Gestalt stehen. Die Magd dachte sich, dass einer der Wandergesellen sie erschrecken möchte und lachte bei sich:“ Nun, dann steh, steh, schon, wenn ich zurückkomme, werde ich dir das Hemd ausziehen. Wie sie zurückkommt, sieht sie den Weißen nach wie vor stehen. Sie legt den Bierkrug ab, springt über den Wall und reißt dem Stehenden das Hemd herunter. Dann nimmt sie wieder den Bierkrug und läuft lachend zum Wirtshaus. Aber die Wandergesellen sitzen alle wie gehabt am Tisch und spielen Karten. Nun ist die Magd in der Tat erschrocken. Man betrachtet das Hemd näher— es ist ganz verrottet – eben ein Leichentuch. Und in der Nacht ist der Tote da klopft an das Fenster und ruft: “Anna, Anna, gib mir mein Hemd!“ Die Wandergesellen warfen das Hemd aus dem Fenster, aber der Tote nahm es nicht — die Magd soll es selber bringen. Nichts zu machen. Die Magd zog sich ein gestärktes, weites Kleid an und brachte dem Toten sein Hemd. Der Tote griff so heftig nach seinem Hemd, dass er dabei der Magd den Ärmel abriss.

Die Magd, aber starb vor lauter Furcht.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox