Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Bilskas pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecais saimnieks gulējis uz nāves cisām. Viņš pasaucis savu dēlu un novēlējis tam visu savu mantu. Beigās vecais saimnieks sacījis: "Dēls, uz manām bērēm tu nokaun vērsi."

Vecais saimnieks nomiris. Bet dēls bijis traki skops un tam vērša bijis bezgala žēl. Viņš uz tēva bērēm nokāvis teļu. Kad bēŗu dienā veco saimnieku uz kapsētu aizveduši, tad vērsis nosprādzis.

Ein alter Bauer lag auf dem Sterbelager. Er rief seinen Sohn herbei und hinterließ ihm alles, was er besaß. Schließlich sprach der alte Bauer: "Für den Leichenschmaus sollst du einen Ochsen schlachten, mein Sohn!"

Der alte Bauer starb. Sein Sohn aber war sehr geizig, und es tat ihm gar zu leid, den Ochsen zu schlachten. Also schlachtete er zur Beerdigung seines Vaters ein Kalb. Als man nun am Tage der Beerdigung den alten Bauer zum Bahnhof brachte, verendete der Ochse.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox