Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Bērzaune
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienam zemniekam nomira draugs, ko paglabāja zem baznīcas pagrabā, lai to varētu arvienu apskatīt. Bet pēc kāda laika sāka nomirušajam bārda augt. Viņa draugs, to redzēdams, sarunājās ar nelaiķa piederīgiem, ka tas gluži nesmuki izskatoties, ka miroņam bārda esot, un tādēļ lūdza miroņa piederīgiem atļauju tam bārdu nodzīt, ko arī atļāva. Minēts draugs paņēmis mironi, iznesis no pagraba, uzsēdinājis baznīcā uz sola un tam nodzinis bārdu. Tad to nolicis atkal tai pašā vietā. Bet pēc kāda laika tam atkal ataugusi bārda, kas bijusi otrreiz jādzen. Ilgi nepagājis, kad draugam vajadzējis sataisīties miroņam pa trešo lāgu bārdu dzīt, lai tas tā nenoaugtu, ka vairs gandrīz nevarētu pazīt. Viņš to saņēmis kā agrāki, uzsēdinājis uz sola, tam nosmērējis muti ar ziepēm un jau ņēmis nazi. Te piepēži tam mironis apķēries ap kaklu, uzskatījis to dusmīgā ģīmī un sacījis: "Kā tu iedrošinājies mirušos traucēt? Ja vēl vienreiz mani aizkārsi, tad vairs dzīvs nepaliksi!" Einem Bauer starb der Freund. Er wurde im Kirchengewölbe beigesetzt. So konnte man ihn immer betrachten. Nach einiger Zeit aber begann der Bart des Verstorbenen zu wachsen. Als sein Freund das sah, sprach er darüber mit den Angehörigen des Toten und meinte, es sehe nicht gut aus, wenn ein Toter einen Bart habe. Deshalb bat er die Angehörigen des Toten, ihm zu erlauben, dem Freund den Bart abzurasieren. Es wurde ihm erlaubt. An jenem Tag holte der Freund den Toten aus dem Keller, trug ihn in die Kirche, setzte ihn auf die Bank und putzte ihm den Bart ab. Dann brachte er ihn wieder an seinen Platz zurück. Aber nach einiger Zeit war der Bart wieder gewachsen, man musste ihn wieder abrasieren. Nicht lange, da musste der Freund ein drittes Mal den Toten rasieren, wenn er vermeiden wollte, dass der Bart so lang wurde, dass man seinen Freund gar nicht mehr erkennen konnte. Er setzte ihn wie üblich auf die Kirchenbank, seifte sein Gesicht ein und schickte sich gerade an, das Messer in die Hand zu nehmen. Plötzlich schlang der Tote ihm die Arme um den Hals, schaute ihn zornig an und sagte: "Wie wagst du es, den Frieden eines Toten zu stören. Rührst du mich noch ein

einziges Mal an, so wirst du nicht mehr am Leben bleiben!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox