Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Tukums
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Varbes muižā rokot rijai vecā kapsētā pamatus, uzrakumu zārkus ar cilvēku kauliem. Par to ziņots vietējam mācītājam. Mācītājs nepiegriezis tam vērības. Kad rija uztaisīta, kūlēji nevarējuši nakti nemaz gulēt, kāda rīboņa un raboņa piedarbā notikusi. Ziņots atkal mācītājam. Mācītājs atbraucis un riju iesvētījis. Braucot uz mājām, tā ap pusdienas laiku, mācītājs prasot kučierim, vai būšot jau vakars. Vēl jau ne palaunags neesot, atbildot kučieris. Pēc kāda laika mācītājs jautājot atkal, vai saule jau rietot. Nē, vēl jau tik ja palaunaga laiks, paskaidrojot kučieris. "Tad es esmu apgrēkojies," teicis mācītājs, "man nevajadzēja atļaut riju vecā kapsētā celt." No šīs reizes mācītājs neatšķīris vairs gaismu no tumsas un vienu laiku no otra. Als auf dem Varbe-Gut die Grundmauer für eine Korndarre errichtet werden sollte, stieß man beim Graben auf einen alten Friedhof, wobei Menschengebeine gefunden wurden. Man benachrichtigte den Pfarrer des Ortes. Aber der Pfarrer maß der Sache keine Bedeutung bei. Nachdem die Korndarre erbaut worden war, fanden die Drescher keine Nachtruhe, ein solches Lärmen und Gedröhne kam von der Tenne her. Man benachrichtigte wieder den Pfarrer. Der Pfarrer kam angefahren und weihte die Korndarre. Als der Pfarrer gegen Mittag nach Hause füllte, fragte er seinen Kutscher, ob es bereits Abend sei. Nein, es sei ja noch nicht Vesperzeit, antwortete der Kutscher. Nach einer Weile fragte der Pfarrer, ob die Sonne schon untergegangen sei. Nein, jetzt sei ja erst Vesperzeit, antwortete der Kutscher. "Dann habe ich gesündigt", sprach der Pfarrer, "ich hätte nicht erlauben sollen, die Korndarre auf dem Grund eines alten Friedhofs zu errichten." Von der Zeit an konnte der Pfarrer weder hell und dunkel noch die Tageszeiten voneinander unterscheiden.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox