Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteru pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kad vecu vecais Aumeisteŗu lielkungs nomiris un aprakts, tad viņš vēl nācis uz pili un gājis tur kā negudrs. Viņš mētājis traukus un krēslus, kas kā par brīnumu palikuši visi veseli. Pilī neviens nevarējis pa naktim miera dabūt. Pilī bijis arī vecs sulainis un tas nospriedis, ka jātiek no ļaunuma vaļā. Viņš vienu nakti paņēmis zobenu, saģērbies un aizgājis uz kungu kapsētu. Bet kapsētā vairs lielkunga nebijis. Kaps bijis vaļā un zārks tukšs. Lielkungs jau bijis aizgājis.

Sulainis apvilcis ar zobenu ap kapu riņķi, iekāpis kapā, iegūlies zārkā un gaidījis, ka lielkungs nāks atpakaļ. Kad nelabā stunda bijusi drīz galā, tad pie kapa pieskrējis lielkungs, bet tālāk par uzvilkto riņķi neticis: "Ho! ho! kas ta' te! Dzīva cilvēka smaka! Laid mani iekšā!"

Sulainis nelaidis. Viņš prasījis, kur lielkungs bijis. Bet tas nestāstījis. "Nu tad kapā ar netiksi!" mierīgi atbildējis sulainis un gulējis tik zārkā.

Lielkungs laikam manījis, ka labi nebūs, un laikam viņam ar vajadzējis kapā tikt, jo laiks gājis riņķī. Viņš arī sācis stāstīt, ka tas bijis kāzās un tur nožņaudzis brūti un brūtgānu. Tad sulainis prasījis, kā lai tos varot atdzīvināt, un lielkungs stāstījis tālāk, lai ejot uz avotiņu un lai ar tā ūdeni apslapinot 3 vietās nožņaugtos, tad tie celšoties augšā.

Sulainis izkāpis no kapa un nostājies malā. Kad lielkungs gribējis kāpt kapā, sulainis tam nocirtis galvu un tas iegāzies kapā. Kaps tūliņ aizbiris cieti un sulainis uz viņa uzcirtis ar zobenu trīs krustus.

Tad sulainis gājis uz kāzu namu. Tur visi dzēruši un līksmojuši. Tikai brūtes ar brūtgānu gan nav bijis — tie jau aizgājuši uz klēti gulēt. Sulainis stāstījis, kas par lietu, bet neviens tam lāgā neticējis. Vīrieši bijuši piedzērušies un tie sākuši smieties un ņirgāties. Bet sievietes gan ticējušas un aizvedušas sulaini uz klēti, kur jaunais pārs gulējis. Sulainis piedauzījis pie klēts durvim, bet neviens neatsaucies. Viņš dauzījis atkal un atkal — tas pats! Nu saukuši vīrus un sākuši lauzt griestus, jo pa durvim nevarējuši iekšā tikt: tās bijušas no iekšas aizbultētas. Kad iekāpuši pa griestiem klētī, tad atraduši, ka brūte ar brūtgānu ir beigti.

Nu sulainis skrējis uz avotiņu pēc ūdens. Kāznieki vaimanājuši un raudājuši. Kad sulainis atnācis ar ūdeni un apslapējis brūtei ar brūtgānam pieri, krūtis un kājas, tad tie sākuši lēni kustēties un beidzot cēlušies augšā.

No tās reizes vecu vecais Aumeisteŗu lielkungs nekad vairs nenācis no kapa ārā.

Als der ganz alte Großherr von Aumeisteri gestorben und begraben war, kehrte er immer wieder auf sein Schloss zurück und tobte dort herum. Er warf mit Stühlen und Tellern um sich, die aber wunderbarerweise heil blieben. Im Schloss konnte jedoch niemand Nachtruhe finden. Im Schloss lebte auch ein alter Diener, der sich vorgenommen hatte, das Übel zu beseitigen. Eines Nachts zog er sich an, nahm ein Schwert und begab sich auf den Herrenfriedhof. Aber der Herr war schon fortgegangen: das Grab war offen und der Sarg war leer.

Da zog der Diener mit dem Schwert einen Kreis um das Grab, stieg in die Grube hinab und legte sich in den Sarg. Er wartete auf die Rückkehr des Herrn. Als die Geisterstunde um war, kam der Großherr an sein Grab gerannt, aber er konnte den Kreis, den der Diener mit dem Schwert gezogen hatte, nicht überspringen. "Ho-ho! Was ist denn das! Der Geruch eines lebenden Menschen! Lass mich hinein!"

Der Diener aber ließ ihn nicht in das Grab. Er fragte, wo de Großherr gewesen sei. Aber der Großherr sagte es nicht. "Nun, dann wirst du eben nicht in dein Grab kommen," sagte der Diener und blieb ruhig im Sarg liegen.

Der Großherr merkte, dass es schlimm werden konnte, wahrscheinlich hatte er es auch eilig, ins Grab zurückzukommen, denn seine Zeit war gleich um. Nun begann er zu erzählen, dass er auf einer Hochzeit gewesen sei und dort die Braut und den Bräutigam erwürgt habe. Der Diener fragte, auf welche Weise man das Brautpaar wieder zum Leben erwecken könnte. Da sagte der Großherr, man müsse zur Quelle gehen und mit deren Wasser die Erwürgten an drei Stellen benetzen, dann würden sie wieder lebendig werden!

Nun stieg der Diener aus dem Grab und stellte sich an den Rand der Grube hin. Als der Großherr sich anschickte, in sein Grab zu klettern, schlug der Diener ihm mit dem Schwert den Kopf ab. Der Großherr fiel in das Grab und die Erde fiel über ihn und verschloss das Grab. Der Diener schlug mit dem Schwert drei Kreuzzeichen darauf.

Nun begab sich der Diener zum Hochzeitshaus. Die Hochzeitsgäste tranken und waren recht vergnügt. Nur die Braut und der Bräutigam fehlten — sie seien schon zur Klete gegangen, um sich zur Ruhe zu begeben. Der Diener erzählte, was geschehen sei, aber niemand wollte ihm recht glauben. Die Männer, die betrunken waren, begannen zu spotten und zu lachen. Die Frauen aber glaubten dem Diener und brachten ihn zur Klete (Vorratshaus), in der das junge Paar schlief. Der Diener klopfte an, aber niemand meldete sich. Er klopfte immer wieder — es blieb alles still. Jetzt riefen sie die Männer herbei und brachen die Dekce auf, denn die Tür war von innen fest verriegelt. Als sie nun in die Klete hinunterkletterten, fanden sie, dass der Bräutigam und die Braut beide tot waren.

Der Diener eilte zur Quelle, um das Wasser zu holen. Die Hochzeitsgäste jammerten und weinten. Als der Diener mit dem Wasser zurückkehrte, benetzte er die Stirn, die Brust und die Füße der Neuvermählten, die sich langsam zu rühren begannen und sich schließlich erhoben.

Von der Zeit ab ist der alte Großherr von Aumeistari nie mehr aus seinem Grab gekommen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox