Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Vecauce
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienai sievai nomirst vīrs. Kad paglabāts bijis, tad sieva nemaz miera nedabūjusi pa naktim: vīrs nācis mocīt. Gājusi pie mācītāja pēc padoma. Tas teicis: "Ej, sieviņ, godīgi uz mājām, es vakarā nobraukšu pie tevim." Aizbraucis un izprašinājis sievai: kuŗā vietā vīrs apsēžoties, kad atnākot? Teikusi: "Galda galā!" Tāpat vaicājis: kuŗā laikā nākot? "Pusnaktī!" Labi. Mācītājs tad apsēdies tai vietā, kur maldoņa vīrs mēdzis sēdēt un gaidījis. Un mācītājam bijusi klāt tāda josta, kas izrakstīta tiem vārdiem, ko Pestītājs pie krusta runājis; kad tādu jostu uzsviežot virsū kādam nelabam garam, tad gars esot saistīts, ka nekā nevarot darīt. Sēdējis — te ap pusnakti atveras durvis un ienāk vīrs. Ienākot, ieraugot mācītāju vietā un prasot: "Ko tu te meklē?" Mācītājs teicis: "Es esmu te lūgts, bet kas tevi te lūdzis?" To sacījis, uzsviedis kaklā to jostu. Vīrs palicis tūdaļ kā miets. Mācītājs tad vaicājis: "Nu saki, tu esi nomiris, ko tu te meklē? Vai tu esi patiesi viņas vīrs?" Viņš atbildējis: "Esmu! Man kapā nav miera; ja par mani 9 reizes nolūgsi Dievu, tad tiktu vaļā un nebūtu vairs jārādās." Mācītājs tā arī izdarījis. Einer Frau starb der Mann. Nachdem er beerdigt war, fand die Frau keine Nacht mehr Ruhe: der Mann kam und plagte sie. Sie suchte den Pfarrer auf, um ihn um Rat zu fragen. Der Pfarrer sagte: "Geh nur ruhig nach Hause, Frauchen, ich werde dich heute Abend besuchen." Der Pfarrer kam gegen Abend angefahren und fragte die Frau über alles aus: an welchen Platz sich der Mann hinzusetzen pflege, wenn er komme? "Am Ende des Tisches," antwortete die Frau. Dann fragte er sie, um welche Zeit er zu kommen pflege. "Um Mitternacht." Gut. Der Pfarrer setzte sich auf den Platz, auf dem der verstorbene Mann zu sitzen pflegte, und wartete. Der Pfarrer hatte einen Gürtel mitgenommen, die mit den Worten bestickt war, die unser Heiland am Kreuz gesprochen hatte. Schlingt man einen solchen Gürtel um einen bösen Geist, so wird er gefesselt und kann nichts mehr ausrichten. Der Pfarrer sitzt. — Gegen Mitternacht öffnet sich die Tür und der Mann kommt herein. Als er den Pfarrer erblickt, fragt er: "Was tust du hier?" Der Pfarrer antwortet: "Ich bin gebeten worden, hierher zu kommen. Und wer hat dich gebeten zu kommen?" Indem er das sagte, warf er ihm den Gürtel um den Hals. Da wurde der Mann gleich steif wie ein Pfahl. Der Pfarrer fragte ihn: "Sag, was tust du eigentlich hier, wenn du gestorben bist? Bist du wahrhaftig der Mann dieser Frau?" Der Mann antwortete: "Das bin ich! Ich finde keine Ruhe in meinem Grab: wenn du neunmal für mich beten würdest, dann würde ich frei werden und müsste nicht mehr erscheinen." Der Pfarrer tat es.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox