Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant 73
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Ka vecu vecais Aumeisteŗu lielckungs bīš jau nomiris, ta viņč vē nācis no kapa laukā un pa naktim mocīš lielmāti un dauzījies pa pili apkārt. Lielmāte vais nevarēsi nekur no šā paglābties un izsolīsi sulaiņam lielu naudu, jā šis tā padarot, ka lielckungs nekad vais apakaļ uz pili nenākot. Nu sulainis ar tā apņēmies izdarīt un vaktēš, ka lielckungs nāks no kapa akal laukā.

Nu, bīš jau tā ap pusnakti, ka lielckungs akal iznācis no kapa un aizlicies uz muižu. Bet nu sulainis apvilcis ap kapu ar savu zobinu trīs riņķus apkārt, iegūlies lielkunga zārkā un nu gaidīš, kas tagadītās notiks, ka lielckungs nāks apakaļis un gribēs gulties zārkā iekšā.

Pagāš labs lugs un ta tik vē lielckungs nācis apakaļ. Bet nu šis līdz tiem trim riņķiem vie ticis un tālāku ne. Gan nu no iesākuma lielckungs sācis ar naidu un vēlēš, lei sulainis kāpot no zārka ārā un laižot šo iekšā, bet tas nekā nelīdzēš un sulainis nekāpis un nelaidis šā iekšā. Nu lielckungs sācis ar labu, lei tak laižot šo iekšā. Bet sulainis vē neklausīš. Nu lielckungs sācis sulaiņam visādīgus labumus solīt un ka nu tā, ta sulainis prasīš trīs sieki naudas, ta šis šo laidīšot iekšā. No iesākuma gan lielckungs negribēš sulaiņam tikdau naudas dot, bet ka sulainis neatlaidies, ta skrēš pēc naudas un ar reizi visu atnesis. Nu sulainis izrausies no zārka un lielckungs tūlītās zārkā iekšā. Kaps pats no sevis aizbiris cie, un sulainis ar zobinu uzsitis uz kapa trīsdeviņi krusti. Ka sulainis sitis uz kapa krustus, ta lielckungs apukšā nelabi iebļāvies.

No tās reizas vais lielckungs nekad uz pili nenācis, jo viņč vais neticis no kapa laukā. Lielmāte sulaiņam ar skaudīgi samaksāsi un sulainis nu dzīvāš kā ķeneris, jo nu šim naudas bīš pa pillam.

Nachdem der alte Gutsherr von Aumeisteri gestorben war, kehrte er nachts in sein Schloss zurück, plagte seine Frau und tobte im Schloss herum. Die Großfrau konnte sich vor ihm nicht mehr retten und versprach schließlich dem Diener viel Geld, wenn er es schaffe, den Großherrn für immer vom Schloss zu verjagen. Der Diener versprach es und passte nun auf, wann der Großherr wohl wieder aus dem Grab steigen würde.

Es war gegen Mitternacht. Da kam der Großherr wieder aus seinem Grab hervor und eilte zum Gutshof. Der Diener aber zog mit seinem Schwert drei Kreise um das Grab herum und legte sich in den Sarg des Herrn. Dann wartete er, was geschehen wird, wenn der Herr zurückkehren und sich in sein Grab legen will.

Es verging eine längere Zeit, schließlich kehrte der Großherr zurück, aber er vermochte nur bis zu den Kreisen zu gelangen, nicht weiter. Anfangs war der Großherr zornig und befahl dem Diener, aus dem Sarg zu steigen und ihn hineinzulassen, aber es war vergeblich: der Diener erhob sich nicht und ließ ihn nicht hinein. Da begann der Großherr im Guten und flehte ihn an, ihn doch in sein Grab zurückzulassen. Aber der Diener gehorchte noch immer nicht. Da begann der Herr, dem Diener allerlei zu versprechen. Der Diener aber verlangte drei Scheffel Geld — dann würde er ihn in sein Grab zurücklassen. Anfangs wollte der Herr dem Diener nicht so viel Geld geben, aber als jener nicht lockerließ, eilte er davon und schaffte auch wirklich das verlangte Geld herbei. Der Diener erhob sich aus dem Sarg und der Herr sprang sogleich hinein. Die Erde fiel von allein auf den Sarg und deckte ihn zu, und der Diener schlug mit dem Schwert dreimal neun Kreuze auf den Grab­hügel. Als der Diener die Kreuze schlug, schrie der Herr in seinem Grabe mit furchtbarer Stimme auf.

Von da ab ließ der Großherr sich nie mehr im Schloss sehen, denn er vermochte nicht mehr, aus dem Grab zu gelangen. Auch die Großfrau gab dem Diener viel Geld, und nun konnte er prächtig leben, denn an Geld mangelte es ihm nicht.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox