Sulainis ar mirušo kungu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reiz rijniekam vienam rijā esot, pie viņa ienācis viens nosalis ceļa gājējs. Puisis pamanījis, ka tas ir velns. Rijnieks pašu reiz cepis kartupeļus. Velns arī pienācis pie krāsns un teicis: "Kas ķepis, tas man, bet kas neķepis, tas rijnieku Pēterim. Vēl velns teicis, ka esot nosalis, jo viņam neesot ne cimdu, ne zeķu. Rijnieks teicis, lai precoties, tad būs i cimdi, i zeķes. Nu velns stāstījis, kā tam izgājis ar precēšanos. Pajēmis jaunu meitu, tā kā vanags viņam virsū, acis lai izskrāpējusi. Pajēmis atraitni — ar to arī slikti izgājis. Tad rijnieks teicis: "Kas tu par vīrieti, ka nevari nieka sievišķi pievarēt!" Velns sacījis: "Nu tad, ja tu esi tāds drošinieks, aizej uz muižu, tur tu atradīsi savas laimes durvis."

Puisis arī daudz nedomājis un gājis prom. Ceļā vajadzējis iegriezties krogū. Tur viņam vecs vecītis teicis, lai labāk neejot uz muižu, jo kas tur gājis, neviens nav atgriezies. Bet puisis nebijis pierunājams.

Iegājis muižā, tur kādā gaņģī tas ierauga 12 durvis. Vienās durvīs bijusi atslēga, puisis attaisījis tās un tur bijušas trepes. Nokāpis un ieraudzījis kādas durvis, iegājis tur iekšā. Istabā kūrusies uguns, bijuši milti un arī ūdens. Puisis izvārījis putru. Varējis būt ap 12 naktī, kad ienākuši 12 vīri ar sarkanām cepurēm, ienesuši zārku un paši aizgājuši. Puisis padomā, ka mironis ari jāpaēdina. Paēdinājis, sasildījis un pēc neliela brīža mironis atmožas un pastāsta, ka šis bijis šīs muižas kungs. Kungs ievedis puisi kādā istabā, kur atradusies liela kaudze naudas. Kungs teicis, lai puisis šo naudu pārdala divās vienādās daļās. Šo darbu lai tas padara 3 dienās un naktīs. Kungs izgājis, un puisis sāka strādāt. Nepagāja ne diena, kad puisis bija naudu pārdalījis, bet pašās beigās paliek viens gabals pāri. Ko nu? Bet puisis nav uz mutes kritis, pārcērt naudu vidū pušu. Ienāk kungs un teic, ka nu viņš ir šo atpestījis no velna. Vienu daļu lai puisis atdod baznīcai, otru nabagiem, bet trešo lai pats patura sev.

Puisis savu naudu aizved 12 muciņās un dzīvo tagad laimīgi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox