Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
"Senāk nereti nevien ar miroņiem satikušies, bet arī ar šādiem, tādiem deiviņiem."

Es vaicāju: "Kas tie par deiviņiem?"

"Ko nu pateikt, kas tie par deiviņiem?" viņš atbildēja. "Senāk nesuši viņiem ēst un tad viņi šo to palīdzējuši, kas jau mācējis ar viņiem apieties.

Tā vienreiz saimnieks nolicis uz teka pie linu lauka ēdienu deiviņiem un deiviņi par to noplūkuši nākamā naktī viņam visus linus — pašam nemaz nebijis jāstrādā: deiviņi padarījuši. Bet to gan saka, ka deiviņiem linos neesot brīv kāpt: jāplūcot no vienas malas vien, lai neviena stiebriņa nenovāžotu."

Tālāk vaicāju: "Vai šiem deiviņiem nav svētīta kāda īpaša diena?"

"Nē — kur nu īpaša diena — to nezinu; tā gan saka: zirgiem esot īpaša diena, Juŗa diena, bet deiviņiem nezinu."

"Nu, kas tad tai Juŗa dienā labs darīts, vai nezināt?" tā vaicāju.

"Kas tur darīts, to nezinu; bet zirgs ir tas pats gandrīz, kas cilvēks, tikai dvēseles viņam nav. Lūk, tādēļ viņam īpaša diena."

"Nu, kā tad zirgs nu var būt tas pats gandrīz, kas cilvēks?" vaicāju.

"Kā var? Kā tad atkal nevar būt? Ko jūs bez zirga darītu un iesāktu? Skat, vai nu viņš ar savu derīgumu nav tikpat vērts kā cilvēks?"

"Labi, labi!" es atteicu, "bet pastāstiet nu man par miroņiem, ko pirmīt iesākāt!"

"Nu, par miroņiem — tas nu ir tā: viņi daudreiz kā gari nākuši no kapiem ārā un rādījušies gaŗāmgājējiem. Tā vienreiz meita gājusi vēlā vakarā uz otrām mājām pie vecas mātes. Bijis jāiet gar kapiem. Te itin piepēži dzird: Pagaidi mūs arī!"

Meita atskatās: divi puiši, vai kas, taisās viņai biedros. Nu, nekas, lai paliek, ies reizē. Aiziet pie mātes, šie vēl neatstājas. Meitai palicis tā ērmoti, viņa ātri aizcirtusi durvis, ieskriedama pie mātes. Šie nevarējuši vairs iekļūt istabā, ja neviens nelaiž. Nu māte vaicājusi meitai: "Kas tie tev par līdznācējiem?"

Tā un tā — meita izteikusi. "Ā, tad zinu gan, meitiņ, tie ir miroņi, nelaid viņus iekšā!" Šī nelaidusi arī. Bet drīzi ārā palikušie sākuši virsū plīties: "Kas ir — vai nāksi drīzi laukā, vai nāksi? "

Māte, to dzirdēdama, pamācījusi meitu: "Saki viņiem, šīpus durvim, ka tev papriekšu linu mokas jāizstāsta savai mātei, ātrāk nevari iet. "

"Kas tās ir: linu mokas? " vaicāju.

"Nu, linu mokas ir tās mokas, kas liniem jāizcieš, kamēr viņus par kreklu dabū mugurā: liniem jāiesējas zemē, jāizdīgst, jāizaug, jānobriest, jāiet rijā, jāpanes kulstījums u.t.t. "

Nu, un tā nu šie otrpus durvim gaidīs arī, kamēr linu mokas pabeigs izstāstīt. Bet kur nu tādas gaŗas mokas tik ātri izstāstīsi? Pienāca pusnakts — vēl stāstīja. Beidzot kad iedziedājās gailis, tad pabeidza gan; bet tad arī miroņi, līdz ko gaili izdzirdējuši, bija pazuduši.

Otrā reizē atkal vienai meitai tādi miroņi piesitušies un aizgājuši līdz kāzās. Meita nezinādama arvienu vēl dancojusi. Bet nezin kā dancojot uzminusi šim uz kāju: tūliņ tukšs zābaks vien palicis tai vietā un neviena vairs."

"Früher ist man nicht nur Manen begegnet, sondern auch

verschiedenen Gottchen (Götzen)

Ich fragte: "Was sind denn das für Götzen?"

"Wer kann das schon sagen, was das für Götzen waren?," antwortete er. "Früher brachte man ihnen zu essen. Wer mit ihnen gut umgehen konnte, dem haben sie geholfen."

Einmal hatte ein Bauer am Rain des Flachsfeldes für die Götzen Essen hingestellt. Dafür haben sie ihm in einer einzigen Nacht den ganzen Flachs gezogen — er hatte selbst gar nicht zu arbeiten brauchen; die Götzen verrichteten alles. Aber es wird erzählt, dass die Götzen nicht das Flachsfeld betreten dürfen. Sie müssen immer hübsch von einer Seite arbeiten, um kein Hälmchen niederzutrampeln.

Da fragte ich weiter: "Hat man den Götzen nicht einen besonderen Tag geweiht?"

"Nein, woher denn einen besonderen Tag, davon weiß ich nichts. Man sagt: die Pferde, die hätten wohl einen besonderen Tag, den Juris-Tag (Georgs-Tag), aber Götzen — das weiß ich nicht."

"Was hat man denn am Georgs-Tag gemacht, wisst Ihr das noch?," fragte ich.

"Was man gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber das Pferd ist fast genau so viel wie ein Mensch — nur, dass es keine Seele hat. Deshalb hat es einen besonderen Tag."

"Wie kann denn ein Pferd fast so viel sein wie ein Mensch?," fragte ich.

"Wie es das sein kann? Wieso kann es denn nicht sein? Was könnt ihr ohne Pferd anfangen, was tun? Ist er wegen seiner Nützlichkeit nicht ebenso viel wert wie ein Mensch?"

"Gut, gut," antwortete ich, "aber erzählt mir nun weiter von den Toten, von denen Ihr vorhin angefangen habt!"

"Nun, von den Toten — das verhält sich so: sie haben oft als Geister ihre Gräber verlassen und sind den Vorbeigehenden erschienen. Einmal ist ein junges Mädchen spät abends zu seiner Mutter, die auf einem anderen Bauernhof lebte, gegangen. Sie musste am Friedhof vorbeigehen. Auf einmal hört sie: "Warte auf uns auch!"

Das Mädchen sieht sich um: zwei Burschen schicken sich an, sich zu ihr zu gesellen. Nun, macht nichts, man kann ja zusammen gehen. Sie kommen zum Haus der Mutter, da weichen sie (die Burschen) noch immer nicht. Nun wird es der Tochter doch etwas sonderbar zumute: schnell schlägt sie die Tür zu und eilt zu ihrer Mutter. Die Geister konnten nicht hereinkommen, wenn niemand sie hereinließ. Die Mutter fragte ihre Tochter: "Was hast du da für Begleiter?"

So und so — die Tochter erzählte es. "Aha, dann weiß ich wohl, Töchterchen, das sind Verstorbene, lass sie nur nicht herein!" Sie ließ sie nicht herein. Aber die draußen Gebliebenen begannen zu quengeln: "Was ist denn nun? Kommst du bald oder kommst du nicht?"

Als die Mutter das hörte, sagte sie zu ihrer Tochter: "Sag ihnen, dass du erst deiner Mutter die qualvolle Lebensgeschichte des Flachses erzählen musst, früher Kannst du nicht gehen."

"Was ist denn das: die qualvolle Lebensgeschichte des Flachses?"

"Das sind die Qualen, die der Flachs erleiden muss, bis man ihn als Hemd anziehen kann: er wird ausgesät, muss keimen, muss wachsen, muss reifen, muss in die Korndarre geschafft werden, muss das Brechen ertragen usw. usw."

Nun, die draußen vor der Tür sind auch bereit zu warten, bis sie das Erzählen der qualvollen Lebensgeschichte des Flachses beendet haben wird. Aber wie soll man denn so viele Qualen schnell erzählen? Es wird Mitternacht — die Tochter ist noch immer beim Erzählen. Schließlich — als der Hahn krähte — beendete sie die Geschichte. Aber sobald die Toten den Hahnenschrei hörten, verschwanden sie.

Ein anderes Mal hatten sich wieder Tote zu einem Mädchen gesellt und es zu einer Hochzeit begleitet. Das ahnungslose Mädchen tanzte mit ihnen, aber beim Tanz trat sie ungewollt ihren Tänzer auf den Fuß. Da blieb nur ein leerer Stiefel an der Stelle — sonst nichts."

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox