Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Nereta
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Bijuši trīs gani, kas ganījuši zosis leišu pusē. Reiz zosis pārpeld pāri upei Kurzemes pusē. Nu visi paņem laiviņu un brauks pakaļ, bet neviens neprot irties. Nu saceļas vējš, apgāž laiviņu un visi trīs noslīkst. Bet tur, kur viņi bijuši noslīkuši, neviens nevarējis ne iet, ne arī zirgus ganīt pa naktim.

Tās pašas mājas saiminieka puisim reiz vajadzējis tur uz upes krasta zirgus ganīt. Saiminieks teicis, lai zirgus dzenot mājā, bet puisis teicis, ka viņš ganīšot pa nakti. Tad saiminieks sacījis: "Nu, kad tik tu varētu noganīt!"

Puisis aizgājis, uzkūris lielu uguni un sēdējis. Pēc vienpadsmitiem viņš redz: no upes nāk trīs zēni. Viņš pazīst: tie ir tie, kas noslīka. Zēni tieši nāk uz viņu. Piegājuši lūdzoties, lai nākot viņiem palīdzēt tīklu izvilkt, jo esot daudz zivju un viņi nevarot izvilkt. Puisis gan teicis, ka viņam zirgi aiziešot projām. Viņi sagriezīšot kopā, un apskrien ap zirgiem, ka zirgi prauslādami vien saskrien kopā. Nu tik viņu visi trīs velk uz upi, lai nākot, bet puisis turās atspēries. Jau netālīt bijis no upes un puisis jau domājis: tagad jau viņu ievilkšot upē. Bet te nodziedājis gailis mājā un šie tūliņ viņu palaiduši vaļā. Viņš vēl varējis dzirdēt, ka ūdens vien uzšļācis gaisā. Otrā dienā puisis bijis kā salauzīts.

Es lebten einmal drei Hirten, die auf der litauischen Seite Gänse hüteten. Einmal aber schwammen die Gänse über den Fluss nach Kurland hinüber. Die Hirten bestiegen ein kleines Boot, um die Gänse zurückzuholen, aber keiner von ihnen konnte rudern. Der Wind warf das kleine Boot um: alle drei (Hirten)

ertranken. Niemand konnte in die Nähe der Stelle, wo sie ertrunken waren, gehen oder dort nachts Pferde hüten

Der Knecht des nahen Bauernhofes musste einmal am Ufer des Flusses Pferde hüten. Wohl sagte der Bauer, er wolle die Pferde nach Hause bringen, aber der Bursche sagte, er werde sie auch nachts hüten. Da sagte der Bauer: "Nun, wenn du es nur schaffst!"

Der Knecht ging zur Nachthütung, machte ein Lagerfeuer an und saß daneben. Nach elf Uhr sieht er: aus dem Fluss kommen drei junge Burschen. Er erkennt sie: es sind die Ertrunkenen. Sie kommen auf ihn zu und bitten ihn, ihnen beim Herausziehen des Fischnetzes zu helfen: es sei so schwer, dass sie allein es nicht schafften.

Der Knecht wandte ein, die Pferde werden sich zerstreuen. Aber da liefen sie um die Pferde herum, so dass die Pferde sich schnaubend zusammendrängten. Alle drei zogen jetzt den Knecht zum Fluss hin. Der Knecht stemmte sich aus aller Kraft dagegen. Sie waren schon ganz nahe am Wasser, da krähte plötzlich der Hahn, sie ließen ihn gleich los. Er merkte noch, wie das Wasser aufspritzte. Am nächsten Tag fühlte sich der Knecht wie zerschlagen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox