Ēni māžojas / Die Schatten spuken

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Stukmaņi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz viens pliks vīrs nācis no Rāmuļu ezera. Plikais iegājis viena skrodeŗa priekšnamā un uzrāpies uz paspārni. Skroderis istabā šuvis. Pārējie mājnieki bijuši aizgājuši uz deramo dienu. Skroderis mēneša gaismā pliko ieraudzījis un paņēmis cirvi. Te uz reizi, plikais nokrīt no paspārnes, ka paukš vien. Skroderis tam sviedis ar cirvi, bet plikais tūliņ pazudis: dūmi vien nokūpējuši. Einmal kam ein nackter Mann aus dem Rāmuļu-See hervor. Er betrat das Vorhaus eines Schneiders und kletterte zu den Dachsparren hinauf. Der Schneider saß in der Stube und nähte. Die anderen Leute waren zum Dingtag gegangen. Als der Schneider im Mondlicht den Nackten bemerkte, griff er nach der Axt. Da fiel der Nackte auf die Erde. Der Schneider warf die Axt nach ihm, aber da war der Nackte schon verschwunden: nur noch Rauch wirbelte hinter ihm auf.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox