Ēni māžojas / Die Schatten spuken

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Rīga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz nabaga sieviņa gāja mežā malkas lasīt. Ar savu nastu mājā nākot, viņa ieraudzīja pie kādas sētas slimu kaķīti guļam un žēli ņaudam. Nabaga sieviņa līdzcietīgi ietina kaķīti priekšautā un nesa mājā. Viņas abi bērni tecēja viņai pretī un, ieraudzīdami kaķīti, ļoti priecājās un gribēja ņemt viņu rokās, bet māte nedeva vis bērniem kaķīti, baidīdamās, ka nemoca. Mājā kaķīti nolika uz mīkstām drānām un deva tam pienu lakt. Kad kaķītis atžirga, tad tas pazuda. Bērni nu bija noskumuši un gribēja kaķīti atkal uzmeklēt.

Pēc kāda laika nabaga sieviņa atkal devās mežā un, kad ar nastu atpakaļ nākdama, piegāja pie tās vietas, kur kaķītis bija gulējis, tad tur stāvēja kāda lepna kundze, sauca nabaga sieviņas vārdu un pasvieda tai piecas adāmās adatas. Sieviņa nevarēja saprast, ko tāda nieka dāvana lai nozīmē. Vakarā viņa nolika tās piecas adatas uz galda.

Otrā rītā piecēlusies, viņa ieraudzīja pāri jaunu zeķu blakus adatām. Nākošā vakarā atkal nolika adatas uz galda un no rīta tur atkal stāvēja pāris jaunu zeķu. Tagad viņa saprata, ka tā bija alga par slimā kaķīša žēlošanu. Katru nakti adatas atradās uz galda, katru rītu bija tur pāris jaunu zeķu. Zeķes viņa pārdeva un dzīvoja ar saviem bērniem bez raizēm.

Einmal war eine arme Frau in den Wald gegangen, um Holz zu sammeln. Als sie mit ihrer Last nach Hause ging, erblickte sie ein krankes Kätzchen, das neben einem Zaun lag und kläglich miaute. Die arme Frau wickelte aus Mitleid das Kätzchen in ihre Schürze und brachte es nach Hause. Ihre beiden Kinder liefen ihr entgegen. Als sie das Kätzchen erblickten, freuten sie sich sehr und wollten es auf den Arm nehmen, aber die Mutter ließ es nicht zu, da sie befürchtete, sie könnten dem Kätzchen wehtun. Zu Hause machte sie dem Kätzchen ein weiches Lager und ließ es Milch schleckern. Als das Kätzchen sich erholt hatte, verschwand es. Die Kinder waren ganz traurig darüber und wollten es wieder finden.

Kurz darauf begab sich die arme Frau wieder in den Wald. Als sie mit ihrer Last die Stelle erreicht hatte, an der sie das kranke Kätzchen gefunden hatte, erblickte sie dort eine vornehme Frau, die die Arme beim Namen rief und ihr fünf Stricknadeln zuwarf. Die Frau konnte nicht verstehen, was dieses geringe Geschenk zu bedeuten hatte. Am Abend legte sie die fünf Strichnadeln auf den Tisch.

Als sie am nächsten Morgen aufstand, erblickte sie neben den Stricknadeln ein neues Paar Strümpfe. Am Abend legte sie die Stricknadeln wieder auf den Tisch, und am nächsten Morgen fand sie daneben wieder ein Paar Strümpfe. Jetzt verstand sie. Dass, das ihr Lohn für das Pflegen des kranken Kätzchens war. Jede Nacht lagen die Stricknadeln auf dem Tisch und jeden Morgen lag neben ihnen ein Paar Strümpfe. Die Frau verkaufte die Strümpfe und konnte nun mit ihren Kindern ohne Sorgen leben.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox