Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Pienavas pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Mežjunkuros dzīvojusi veca sieviņa Liepiņa. Mežjunkuru bērni gājuši Tukumā skolā. Vienu rudens vakaru saimniece sacījusi, lai Čiepiņa aizvedot bērniem maizi. Līdz Tukumam bijušas kādas trīs jūdzes. Čiepiņa aizbraukusi, nodevusi maizi un braukusi atpakaļ. Bijis jābrauc gaŗām Miglenes silam, kuŗā, kā ļaudis stāsta, bijuši spoki. Pulkstens bijis taisni divpadsmit, te no sila iznākusi liela pelēka aita un, nelabi blēdama, pinusies zirgam pa kājām. Čiepiņa gribējusi aitu noķert, bet lai kā izmocās, nevarējusi. Aita pārlēkusi pāri grāvim, skatījusies atpakaļ un blējusi, it kā līdz aicinādama. Čiepiņa nu gribējusi braukt tālāk, bet aita atgriežas un atkal pinusies zirgam pa kājām. Čiepiņa sākusi aitu sist ar pātagu, bet pātaga ķērusies vilnā un aita to vilkusi grāvī. Nu tikai Čiepiņa atskārtusi, ka nav vairs labi, sākusi mest krustus un skaitīt pātarus. Aita tomēr projām nav gājusi. Par laimi no Jelgavas braucis žīds ar pulksteņiem, kas tālu skanējuši. Aita sabijusies un aizbēgusi. Čiepiņa pārbraukusi mājās tīri slapja no bailēm. Auf dem Mežjunkuri-Bauernhof lebte ein altes Frauchen namens Čiepiņa. Die Kinder des Mežjunkuri-Bauern gingen in Tukums zur Schule. An einem Herbstabend sagte die Bäuerin zu Čiepiņa, sie möchte den Kindern Brot bringen. Bis Tukums waren es etwa drei Meilen. Čiepiņa fuhr hin, gab das Brot für die Kinder ab und machte sich auf den Heimweg. Sie musste an dem Miglenes sils vorbeifahren, in dem es — wie die Leute erzählten — spukte. Es war gerade zwölf Uhr. Da kam aus dem Wald ein großes graues Schaf hervor und lief dem Pferd vor die Füße. Čiepiņa wollte das Schaf einfangen, aber — soviel Mühe sie sich auch gab, gelang es ihr nicht. Das Schaf sprang über den Graben, blickte zurück und blökte, als würde es sagen: "Komm mit!"

Čiepiņa wollte weiterfahren, aber da kehrte das Schaf gleich zurück und lief dem Pferd wieder vor die Füße. Da schlug Čiepiņa das Schaf mit der Peitsche, aber die Peitsche verfing sich in der Wolle und das Schaf zog sie nun gegen den Graben. Da begriff Ciepiņa, dass es hier nicht mehr mit guten Dingen zuging und begann zu beten und sich zu bekreuzigen. Das Schaf wich jedoch nicht von ihr. Zum Glück kam aus der Richtung aus Jelgava ein Jude mit Schellengeläut gefahren: da erschrak das Schaf und lief davon. In Angstschweiß gebadet, kam Čiepiņa schließlich zu Hause an.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox