Ēni dzīvnieku izskatā

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Divi puiši gājuši pie meitu. Viņi gājuši gar Nīcas baznīcas krogu un bijuši dikti noguruši. Viņi domājuši: kaut jel būtu kāds zirgs pajāt. Viņi piegājuši pie kroga un redzējuši vienu mellu, apaļu zirgu stedelē piesietu. Viņi domājuši, ka tur kāds krogā dzeŗ un tas tā zirgs. Viņi piegāja pie zirga un glaudīja. Zirgs ieliecis muguru, lai sēd virsū. Bet viņi nedrīkstējuši zirgam sēdēt virsū, jo citādi rāsies, kam tas zirgs pieder. Viņi ieraudzījuši, ka zirgam nav aušu. Kad puiši izteikuši, ka nav aušu, tad zirgs atkal ielieca muguru, lai sēd virsū. Viņi gāja skatīties, kas krogā tur ir, bet neviena tur nebija, kā tik krodzinieks. Viņi pateica krodziniekam un prasīja, kam tas mellais, apaļais zirgs bez ausim, kas stedelē piesiets. Viņi nu kopā ar krodzinieku gāja skatīt zirgu. Kad viņi netālu bija piegājuši, zirgs norāvās, aizskrēja uz sudmalām un pazuda. Zirgam skrejot spīdēja zelta pakavi. Zirgs aiz sudmalām pazuda bez vēsts.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox