Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Leišos pie Birzes miestiņa stāv atlikuši mūri no sagruvušas vecas pils, kas bruņinieku laikos tikusi no ķieģeļiem mūrēta un kaŗa laikos izpostīta. Grāfs Tišķēvičs lika kādu pus versti tālāk uz ezera krasta sev jaunu pili būvēt un bija ar vienu Vāczemes meistaru tā nolīcis, lai tas nolaužot vecos mūrus un ņemot tos ķieģeļus līdz ar jauniem pie jaunas pils taisīšanas. Gan meistaram nepatika ārdīt apsūnojušos mūrus, jo šie bija, gadu simteņus stāvēdami, it kā no viena gabala lieti. Darbs bija ļoti grūts un pavisam neveicās, bet ko bija darīt, līgumu vaijadzēja izpildīt. Kādus desmit tūkstošus vecu ķieģeļu sagādājis, viņš iesāka mūrēt jauno pili, bet — ko domājat — katru nakti bija tie mūri sadragāti, kas taisīti no veciem ķieģeļiem, turpretī jauņo ķieģeļu mūri stāvēja neaizkarti. Grāfs nu nolika tur sargus, domādams, ka kāds mūrnieka zellis, vai arī pats meistars to tīši darījis, lai nebūtu jāplēš vecie mūri. Sargi sēdēja pie mūriem, savas pīpītes smēķēdami. Uz reiz pašā pusnaktī viņi ierauga briesmīgu ķēmu ar gaŗu degošu ķēdi ap kaklu nākam no vecās pils uz jauno pils vietu. Saprotams, ka sargi ļoti nobijušies un krustu pārmetuši, skrēja, cik spēdami, uz mājām; citi sargi, kas bija nolikti nākošās naktīs, atkal tāpat redzēja to briesmīgo ķēmu vienās ugunīs, un izbijušies bēga klupdami projām, tā ka beidzot neviens cilvēks vairs neiedrošinājās nakts laikā pie jaunās pils mūriem tuvoties, vai arī pie vecā mūra plēšanas rokas pielikt. Ko nu bija darīt? Vaijadzēja vecos mūrus par piemiņu atstāt un mūrēt tik jaunos ķieģeļus, un no tā brīža, darbs gāja čakli uz priekšu, un košā jaunā pils stāv vēl šo baltu dienu uz ezera krasta. In der Nähe des Dorfes Biržai in Litauen sieht man verfallene Mauern eines alten Schlosses, das zur Zeit der Ordensritter erbaut und in späteren Kriegen zerstört worden war.

Graf Tišķēvičs (Tiškevičius) ließ sich etwas weiter am Ufer des Sees ein neues Schloss erbauen. Er hatte einen Meister aus Deutschland kommen lassen und hatte mit ihm vereinbart, dass er die Mauersteine des alten Schlosses zum Bau des neuen Schlosses verwenden werde. Wohl machte es dem Meister keinen Spaß, die alten bemoosten Mauern niederzureißen, die während der Jahrhunderte wie aus einem Guss geworden waren. Die Arbeit war sehr schwer und ging nur sehr langsam voran, aber da war nichts zu machen: er musste sich an dem Vertrag halten. Nachdem er ungefähr zehntausend Mauersteine auf diese Weise gewonnen hatte, begann er mit dem Bau des neuen Schlosses. Aber wie sonderbar: jede Nacht waren die neu erbauten Mauern wieder zerstört worden, die aus den alten Mauersteinen errichtet waren, während diejenigen, zu deren Bau man neue Steine verwendet hatte, unbeschädigt geblieben waren. Der Graf stellte Wächter auf, denn er glaubte, dass einer der Maurergesellen oder gar der Baumeister selbst die neu errichteten Mauern mit Absicht zerstört hatten, um nicht die Mauern des alten Schlosses niederreißen zu müssen. Die Wächter saßen an der Mauer und schmauchten ihre Pfeifchen. Gegen Mitternacht erblickten sie plötzlich ein fürchterliches Gespenst mit einer brennenden Kette um den Hals, dass sich — aus dem alten Schloss kommend — der Baustelle des neuen Schlosses näherte. Die Wächter erschraken gewaltig, bekreuzigten sich und liefen dann so schnell nach Hause, wie die Beine sie trugen. Auch die anderen Wächter, die in den nachten Nächten die Mauern bewachen mussten, bekam das furchtbare Gespenst mit der brennenden Kette zu sehen und liefen ebenfalls in ihrer Angst davon. Schließlich wagte kein Mensch mehr, die Mauern des neuen Schlosses zu bewachen oder auch beim Niederreißen des alten Schlosses die Hand mit anlegen. Was war nun zu tun? Man musste die alten Mauern stehen lassen und das neue Schloss nur aus neuen Mauersteinen errichten: da ging die Arbeit schnell voran, und das prächtige neue Schloss steht noch heute am Ufer des Sees.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox