Ēni neredzami / Unsichtbare Schatten (Gespenster)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Zalgale
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Par Zalgales baznīcas būvi veci ļaudis stāsta šā. Iesākumā gribējuši baznīcu celt kalnā starp J. un G. mājām, tajā vietā, kur J. māju jaukā kapsēta atrodas. Saveduši arī vajadzīgos akmeņus un citu materiālu un sākuši baznīcu mūrēt. Bet ko pa dienu uzmūrējuši, tas pa nakti pa gaisu aiznests tur, kur tagad baznīca stāv. Te trešajā dienā pēc baznīcas būves sākuma lepna kariete piebraukusi ar astoņiem zirgiem pie kalna. No karietes izkāpis ļoti grezni tērpies kungs un sacījis uz mūrniekiem: "Man ir sapnī parādījies un piekodināts, lai daru jums zināmu, ka vajaga celt baznīcu tur, kur jūsu šeit mūrētais mūris pa nakti aizcelts!" Pēc tam kungs pazudis. Bet arī jaunajā vietā baznīcas būve nemaz neveikusies un pa dienu uzceltais mūris bijis pa nakti še un te izgrauts. Te kungs atkal parādījies un sacījis, ka baznīcu varēšot netraucēti celt, ja mūrī iemūrēšot kādu jaunavu, jo baznīca prasot upurus. Neko darīt, iemūrējuši arī. Über den Bau der Kirche von Zalgale erzählen alte Leute die folgende Geschichte: Zuerst hatte man die Absicht, die Kirche auf dem Hügel zwischen dem J.-Hof und dem G.-Hof an der Stelle, wo sich jetzt der schöne J.-Friedhof befindet, zu errichten. Man holte das nötige Material und die Bausteine herbei und begann mit dem Bauen. Aber was sie am Tag erbaut hatten, das wurde in der Nacht zu der Stelle getragen, an der die Kirche heute steht. Am dritten Tag nach dem Beginn des Kirchenbaues fuhr eine prächtige Kalesche, von acht Pferden gezogen, an den Berg. Der Kalesche entstieg ein prächtig gekleideter Herr und sprach zu den Maurern: "Ich habe einen Traum gehabt, in dem mir gesagt worden ist, dass die Kirche an der Stelle zu errichten sei, zu der die von euch errichteten Mauerteile nachts gebracht worden sind!" Nachdem der Herr so gesprochen hatte, verschwand er. Aber auch an der anderen Stelle ging der Bau nicht recht vonstatten: was am Tage erbaut worden war, das wurde in der Nacht zum Teil wieder eingerissen. Da erschien wieder der Herr und sagte, das der Kirchenbau nicht gestört werden würde, wenn man eine Jungfrau einmauern würde: die Kirche verlange Opfer. Nichts zu machen, man mauerte eine Jungfrau ein.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox