Ēni neredzami / Unsichtbare Schatten (Gespenster)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Madliena
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Par Madlienas baznīcu (Vidzemē) ļaužu mutē uzglabājusies šāda teika. Kad viņa iesākta mūrēt, tad viņas meistaram bijusi diezgan liela nelaime, jo cik pa dienu uzmūrējuši, tik pa nakti sagruvusi. Tā pagājis liels laiks — darbs kā negājis, tā negājis uz priekšu. Baznīcas meistars gribējis jau no mūrēšanas pavisam atstāties, te kādu nakti parādījies tam sapnī vīrs, sacīdams: "Nākošā rītā to sievieti, kas te pirmā gar baznīcu nāks gaŗām, saņemiet un iemūrējiet mūrā, tad tūlīt jūsu darbs labi veiksies." Rītā meistars izstāstījis sapni saviem strādniekiem un visi arī bijuši ar mieru pagatavot mūrā alu un tanī ielikt sievieti, kas pirmā Šai dienā ies gaŗām. Tā arī noticis. Strādnieki tūlīt no rīta izmūrējuši alu līdz zemei mūra sienā. Šinī dienā stipri lijis lietus, tā ka baznīcai gaŗām tekoša upīte bijusi tik dikti pārplūdusi, ka gandrīz nebijis iespējams pāri tikt; tomēr ap pusdienas laiku nākusi kāda sieviete, pārbridusi pār upīti un gājusi gar baznīcu. Šī sieviete bijusi paša meistara sieva. Nu meistars gan negribējis izpildīt, ko apņēmies, bet tas neko nelīdzējis, jo strādnieki uz to cieši pastāvējuši, ka vajaga to pagatavotā alā iemūrēt. Beidzot arī meistars vedis savu sievu pastaigāt pa mūra virsu, lai tā tur apskatītos. Sieva, ieraudzījusi alu, prasījusi vīram: "Kam šis caurums?" Vīrs atbildējis: tā tāda velve, kur arī pēc baznīcas pagatavošanas varēšot izložņāt visu mūra sienas iekšpusi — un sacījis sievai, lai tā arī ielienot un apskatoties! Sieva, neko ļauna nedomādama, arī ielīdusi alā. Strādnieki tūlīt sākuši aizmūrēt alas caurumu, nemaz neklausīdamies, ka sieva lūdzas, lai taču to laižot laukā. Nu gājuši darbi ātri uz priekšu un baznīca drīz uzmūrēta. Mūrnieka sievas vārds bijis Madliene un tādēļ arī baznīcu nosaukuši par Madlienu. Pēc baznīcas pagatavošanas drīzā laikā arī nozudis baznīcas meistars līdz ar viņām baznīcas atslēgām. Par kādu laiku to atraduši baznīcas tornī badā nomirušu. Atslēgas tas bijis izmetis pa torņa lodziņu zemē. Über den Bau der Kirche in Madliena (in Livland) hat sich im Gedächtnis der Leute die folgende Sage erhalten: Als man den Kirchbau begonnen hatte, hatte der Baumeister großes Pech: alles, was am Tag erbaut worden war, wurde in der darauf folgenden Nacht niedergerissen. Es verging eine längere Zeit: aber die Arbeit ging nicht voran. Der Baumeister Wollte es schon aufgeben, da erschien ihm ein Mann im Traum, der zu ihm sprach: "Die erste Frau, die am nächsten Morgen hier vorbeikommen wird, müsst ihr ergreifen und einmauern, dann wird die Arbeit gut vonstatten gehen." Der Baumeister erzählte seinen Traum am nächsten Morgen seinen Arbeitern. Diese waren bereit, eine Höhle in der Mauer zu errichten und die Frau darin einzumauern, die heute als erste vorbeikommen würde. So geschah auch. Die Arbeiter errichteten die Höhle. Es regnete jedoch an jenem Tage so, dass der Bach, der an der Kirche vorbei floss, dermaßen überschwemmt war, das man ihn kaum noch durchwaten konnte. Doch gegen Mittag erschien eine Frau, watete durch den Bach und ging an der Kirche vorbei. Diese Frau war die Frau des Meisters. Jetzt wollte der Meister wohl nicht mehr erfüllen, was er sich vorgenommen hatte, aber er sträubte sich vergeblich: die Arbeiter bestanden darauf, dass die Frau eingemauert werden sollte Schließlich führte der Meister seine Frau auf der Mauer spazieren: sie solle sich umsehen. Die Frau bemerkte auch die Höhle und fragte ihren Mann, wozu sie da sei. Der Mann antwortete: ein Gewölbe in der Mauer werde es auch nach der Fertigstellung der Kirche möglich machen, dass man sich innerhalb der Mauer bewegen können werde. Die Frau könne sich ruhig in dem Gewölbe umsehen. Die Frau, die an nichts Arges dachte, stieg in die Höhle hinab. Sofort mauerten die Arbeiter die Öffnung zu, ohne auf die Bitten der Frau zu hören, die sie anflehte, sie herauszulassen. Jetzt gingen die Bauarbeiten gut voran, und die Kirche war bald fertig. Der Name der Frau des Meisters war Madliena (Magdalena), deshalb heißt auch die Kirche die Madliena-Kirche. Kurz nachdem die Kirche fertig geworden war, verschwand auch der Meister mit den Kirchenschlüsseln. Nach einiger Zeit fand man ihn im Kirchturm — verhungert. Die Schlüssel hatte er aus dem Turmfensterlein geworfen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox