Ēni neredzami

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Šo teiku ir stipri sagrozījis Krēsliņu Jānis savās "Teikās", prātodams gan par "virsaiti", gan par "dzelzs vīriem", jeb "dzelziniekiem" (domāti ir bruņinieki). Meitene bijusi bārenīte, ko "skaistuma dēļ nosauca dievmātes vārdā par Mariju."Krēsliņa teiku ir tomēr uzņēmis arī A. L. P. (VII. I, 374, 12). P. Š.


Šo muižu vāciski nosauc par Marienburgu (Marijas pili). Par Vācu nosaukuma cēloni ir šāda teika. Kad Alūksnes pili sākuši celt, tad biezie mūri arvienu sabrukuši un darbs nemaz nesekmējies. No tam strādnieki nopratuši, ka še cilvēka upuris vajadzīgs. Viņi iemūrējuši dzīvu meitu pils sienā. Mūru celšana tūliņ sākusi veikties. Pili tad iesaukuši iemūrētās meitas vārdā par Marijas pili. Vecie ļaudis vēl zina stāstīt par pils vīna pagrabiem, naudas šķirstiem, kas glabājoties apakšzemes telpās lielu suņu apsargātas. Daudzi mēģinājuši suņiem dārgumus atņemt, bet velti.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox