Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Inčukalns
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz Inčukalna Pekas mājas puisis pie Kapara tiltiņa saticis kungu melnās drēbēs un iesācis ar to tērzēt. Kungam līdzās tecējis melns sunītis ar baltām krūtim un aizvien žēli smilkstējis. Puisis, ar kungu runādamies un ar sunīti kairinādamies, nemaz nemanījis, ka kungs novedis viņu no ceļa mežā. Tikai, kad tālumā gaiļi dziedājuši, kungs ar sunīti nozuduši un kalps atskārties, ka atrodas Bloma mājas robežās, Kapara tiltiņa apkaimē, Darves purva biezumos. Citam atkal pie Jaun-Birznieku mājas (vecajā Lēģeru vietā, kur zaldātiem audekla baznīciņa bijusi, kad šoseju taisījuši) parādījušies Mozus, Ārons, Eliāss. Nosēdušies, izrunājušies, gaiļos atkal pazuduši. Bet vīrs pārgājis slims mājā. Einmal war der Knecht des Pekas-Hofes von Inčukalns am Kapara-tilts (Kupferbrücke) einem schwarzgekleideten Herrn begegnet und hatte angefangen, mit ihm zu plaudern. Ein schwarzes Hündchen mit weißer Brust lief neben dem Herrn her und jaulte kläglich. Der Knecht, der mit dem Herrn sprach und mit dem Hündchen spielte, merkte gar nicht, dass sie von der Straße abgebogen und in den Wald geraten waren. Erst als der Herr mit seinem Hündchen nach dem Hahnenschrei verschwand, merkte der Knecht, dass er sich auf dem Land des Bloms-Hofes in der Umgebung der Kupferbrücke befand, im Morast des Darves purvs (Teermoos) Einem anderen Mann erschienen in der Nähe des Jaun-Birznieki-Hofess (an der alten Lagerstelle, wo die Soldaten zu der Zeit, als die Landstraße gebaut und gepflastert wurde, ein Kirchenzelt hatten) Moses, Aaron und Elias. Sie setzten sich zu ihm und plauderten mit ihm, bis sie beim ersten Hahnenschrei verschwanden. Der Mann jedoch ging krank nach Hause.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox