Vadātājs dzīvnieka izskatā / Der Irreführer in Tiergestalt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Švarcmuiža, Rīga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Priekš apmēram trīsdesmit diviem gadiem nodega Švarcmuižas rija. Dienā tur viss bijis kluss, bet nakts laikā starp pusvienpadsmitiem līdz diviem rādījušies ļauni gari jeb vadātāji. Laucinieki, kas tanī laikā gaŗām braukuši, nav tikuši tālāk, lai gan vienmēr braukuši, zirgs bijis putās, bet tie atradušies rijas tuvumā, tikai tad, kad pulkstenis nositis divi, tie manījuši, ka attālinājas no rijas. Par to bija dzirdējis arī viens dievbijīgs zemnieks, un apņēmies taisni ap pusnakti pa šo ceļu braukt. Pulkstenis nositis vienpadsmit, kad tas tuvojās rijai un iesāka svēto lūgšanu skaitīt, bet tiklīdz tas paskatās uz riju, tas vairs nevar atminēties, kā tālāki jālūdz. Tas apņemas turp nelūkoties, un tad tas, skaitīdams svēto lūgšanu, līdz galam laimīgi aizbraucis bīstamai rijai gaŗām. Mājā pārbraukdams, tas pastāstījis savam kaimiņam par šo braukumu. Kaimiņš teicis: "Tu muļķis, es tavā vietā būtu piegājis pie rijas un palūkojies, kas tik vēlā laikā var gaišā rijā notikt."

"Nekas, kad es braukšu Rīgā, tad to darīšu." Domāts, darīts. Stundu priekš pusnakts zemnieks jau atkal tuvojas rijai. Viņš izkāpj no ratiem, piesien zirdziņu pie kāda stabiņa un pieiet pie rijas, kuŗā gaismu redz spīdam. Ko tas redz? Smēdē kaļ savādi šausmīgi stāvi zelta naudu. Liela čupa tur jau atrodas. Tagad viņš zina, ka tie ir kādi ļauni gari, un aiz ballēm ka to tik nepamana, grib braukt projām, bet nekur nevar savu zirdziņu atrast. Tas skrien meklēdams, tomēr vienumēr atrodas rijas tuvumā. Tas iet, un nekur nevar aiziet. Gaismai svīstot, tas piepēži ierauga savā priekšā uz ceļa mazu teliņu. Viņš grib to teļu uzcelt, bet nevar ne pakustināt. Te tam pasprūk kāds lāstu vārds, un re, uzreiz tas paceļ teļu it viegli, un te tas redz, ka arī viņa zirgs atrodas tam blakus, pie mietiņa piesiets. Te iedziedas gailis, teļš viņa rokās paliek tik smags, ka jāsviež atkal zemē. Teļš ātri skrien uz rijas pusi un izskatas kā cilvēks, vēl reizi atgriežas pret zemnieku, uz to sacīdams: "Vai pazīsti teļu?"

Nobijies zemnieks ielec ratos, bet pagūst vēl atbildēt: "Vai pazīsti nesēju?" un ātri aizbrauc. Nobraucis mājā tas sagulējis ilgāku laiku slims.

Vor etwa zweiunddreißig Jahren brannte die Korndarre des Schwarz-Gutes nieder. Am Tag war es an der Stelle ruhig und still, aber nachts zwischen halb elf und zwei pflegten dort böse Geister und Irreführer zu erscheinen. Bauern, die um diese Zeit dort vorbeifuhren, kamen nicht mehr von der Stelle, obwohl den Pferden der Schaum vors Maul trat. Sie blieben in der Nähe der Korndarre; erst als die Uhr zwei geschlagen hatte, merkten sie, dass sie sich von der Stelle wieder entfernten. Davon hatte ein gottesfürchtiger Bauer erfahren. Nun nahm er sich vor, gerade um Mitternacht an jener Stelle vorbeizufahren. Die Uhr schlug gerade elf, als er sich der Korndarre näherte und ein Gebet zu sprechen begann. Aber sobald er nach der Korndarre hinsah, vergaß er die weiteren Worte des Gebetes. Nun sah er nicht mehr hin, betete zu Ende und kam glücklich an der gefährlichen Stelle vorbei! Als er wieder zu Hause war, erzählte er seinem Nachbar von seinem Erlebnis. Da sagte der Nachbar: "Du Dummkopf! Ich an deiner Stelle wäre herangegangen und hätte nachgesehen, was zu so später Stunde in der Korndarre noch geschieht."

"Nun, wenn ich das nächste Mal nach Riga fahren werde, dann werde ich es tun," sagte der Bauer. Gedacht, getan. Eine Stunde vor Mitternacht näherte er sich der Korndarre. Er stieg aus dem Wagen, band sein Pferdchen an und trat; an die Korndarre, aus der ein Lichtschein drang. Was sieht er? Furchtbare Gestalten sind dabei, Goldgeld zu schmieden. Ein großer Geldhaufen lag bereits auf der Erde. Nun wusste er, dass das böse Geister waren. Er hatte Angst, sie könnten ihn bemerken, und wollte schnell davonfahren, aber er konnte sein Pferdchen nirgends finden. Er lief umher und suchte das Pferd, aber er befand sich immer wieder in der Nähe der Korndarre.

Er ging und ging, kam aber nicht von der Stelle. Als es hell wurde, erblickte er vor sich auf dem Weg ein kleines Kälbchen. Er wollte das Kälbchen aufheben, konnte es aber nicht einmal bewegen. Da stieß er ungewollt einen Fluch aus, und nun, konnte er das Kälbchen auf einmal ganz leicht aufhelfen und erblickte auch sein Pferd, das neben ihm angebunden stand. Auf einmal krähte der Hahn. Da wurde das Kalb in seinen Armen wieder so schwer, dass er es fallen lassen musste. Das Kalb lief schnell in die Richtung der Korndarre und sah dabei wie ein Mensch aus. Es drehte sich nochmals um und rief dem Bauer zu: "Erkennst du das Kalb?"

Erschrocken sprang der Bauer in den Wagen, rief aber noch zurück: "Erkennst du den Träger?" Dann fuhr er schnell davon. Zu Hause aber lag er lange Zeit krank.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox