Vadātājs dzīvnieka izskatā / Der Irreführer in Tiergestalt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Grauzdenieki
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Agrākos laikos Grauzdē noturēts ik gadus Māŗas dienā, 8. septembrī, gada tirgus. Čigāni tad katrreiz pa tirgus laiku nometušies Alksnājā uz dzīvi. Reiz viens čigāns lasījis pa Alksnāju žagarus, ko uguni kurt, un ieraudzījis mazā laukumiņā divi melnus āžus badāmies tik nikni, ka ragi vien knaukšķējuši. Domājis: āži būs patikuši vaļā kādam tirdziniekam, un nu kārojis dabūt āžus savos nagos. Viņš satvēris savu misiņa apkalto spalu un līdis āžiem klāt, lai tos nosistu, bet āži ieraudzījuši šo un devušies virsū, nāsis izplētuši Gan čigāns sitis āžiem, cik spēka, bet āži pakaļ. Nu bēdzis, kamēr ieskrējis dumbrainā vietā līdz padusēm muceklī. Tomēr āži ir tad dzinušies pakaļ. Tad čigāns, redzēdams, ka gals tuvu, iesaucies: "Ak, Jēzu, Marija!" un tūliņ arī āži nozuduši. Ar mokām čigāns izrāpies no mucekļa un nogājis pie biedriem. Kad izstāstījis savu piedzīvojumu, tūlīt visi čigāni posušies projām, jo nopratuši, ka āži bijuši spoki.

Grauzdes muižkungs rudens naktī gājis pa Alksnāju medīdams. Mucekļa malā izlēcis no biezokņa stirnu āzis. Šāvis, bet āzis acumirklī pazudis muceklī. Domājis: būs aizšāvis āzi un devies tam pakaļ, bet velti: āzis bijis un bijis pazudis. Pats muižkungs tikai ar mokām izrāpies no mucekļa un nu redzējis, ka bijis sašāvis pats savus lielus. Nopratis, ka stirnu āzis bijis spoks.

In alten Zeiten wurde in Grauzde alljährlich am Māŗa-Tag, den 8.September, Jahrmarkt abgehalten. Für die Dauer des Marktes ließen sich Zigeuner im Gebüsch nieder. Einmal sammelte ein Zigeuner Reisig, um Lagerfeuer anzumachen. Auf einer kleinen Lichtung erblickte er zwei schwarze Böcke, die so heftig miteinander kämpften, dass die Hörner krachten. Der Zigeuner glaubte, die Böcke seien einem Marktfahrer entlaufen und wollte sie gern selbst bekommen. Er ergriff eine Messing Stange und schlich sich heran, um die Böcke zu erschlagen. Aber die Böcke bemerkten ihn und liefen mit geblähten Nüstern auf ihn zu. Wohl schlug der Zigeuner auf sie ein, aber vergeblich. Da ergriff er die Flucht und geriet schließlich bis zu den Achseln ins Moor. Doch die Böcke verfolgten ihn auch da. Als der Zigeuner sah, dass sein Ende gekommen war, rief er aus: "Ach, Jesus, Maria!" Augenblicklich waren die Böcke verschwunden. Der Zigeuner hatte große Mühe, aus dem Morast zu kommen. Dann eilte er zu seinen Kameraden zurück. Als er ihnen sein Abenteuer erzählt hatte, brachen die Zigeuner auf, denn sie begriffen, dass die Böcke Gespenster gewesen sein mussten.

In einer Herbstnacht war der Gutsverwalter des Grauzde-Gutshofes auf die Jagd gegangen. Am Rande des Moores erblickte er einen Rehbock. Er schoss nach ihm, aber der Bock verschwand ins Moor. Da dachte er, der Bock sei verletzt und folgte ihm ins Moor. Aber vergeblich. Der Bock war und blieb verschwunden. Der Gutsverwalter hatte Mühe, aus dem Morast herauszukommen. Er sah, dass er in seine eigenen Waden geschossen hatte. Nun verstand er, dass der Rehbock ein Gespenst gewesen war.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox