Velns par vadātāju

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Veci ļaudis stāsta, ka viņu vecāki paši savām acim redzējuši dienasvidos, naktsvidos lielu, melnu kungu lepnā karietē, četriem zirgiem, kučieri uz bukas no Sērpils Krievu purva pa gaisu aizbraucam. Kā trakais viesulis tas tad nolaidies pie lielā akmens katrreiz uz ceļa un ceļa braucējiem un gājējiem tikai pakaļ arvienu tuvāk un tuvāk braukdams. Ja ceļinieks nogriezies sāņus, tad kungs braucis ir tur pakaļ, gribēdams kājāmgājējus vai pat sabraukt. Tikai tad, kad gājēji dusmās uzsaukuši: "Nebrauciet, kungs, cilvēkam virsū!" jeb: "Sātāns grib cilvēku sabraukt!" tad trakulis pārvērties acumirklī par viesuli un ieskrējis purvā, ka koki vien nošalkuši, nobrākšķējuši.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox