Lietuvēns nenoteiktā veidā

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vienu nakti pieguļnieks gulējis pie Pīļu mājas, vecas kalpu mājas Plāņu muižā. Tiklīdz pieguļnieks aizsnaudies, to viens parāvis pie kājas. Pieguļnieks nelicies ne zinis. Tiklīdz tas aizmidzis, tam uz krūtim uzgūlies tāds smags un sācis neganti žņaugt. Pieguļnieks uztrūcies no miega un gājis uz māju, jo svīdusi jau gaismiņa. Otru nakti pieguļnieks atkal gulējis pie Pīļu mājas. Ap pusnakti to viens saķēris pie kājām un norāvis no sienmāļa veselu asi. Nu vairs pieguļnieks negulējis un nekad vairs nenācis pieguļā uz Pīļu māju.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox