Lietuvēns nenoteiktā veidā

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reiz, priekš ilgiem ilgiem gadiem, ganu tēvs gulējis Duckas (māja Aumeisteŗu pagastā) klētiņā. Priekš pusnakts pa trepēm uzvēlies un ievēlies klētiņā lietuvēns, tāds liels plats kā guba, un uzvēlies gulētājam uz krūtim. Viņš gulētāju žņaudzis nežēlīgi un karsta elpa situsies ganu tēvam sejā. Ganu tēvs nevarējis ne pakustēt, ne kliegt, tā bijis apņemts. Beidzot ganu tēvam izdevies mazo kājas pirkstiņu pakustināt. Lietuvēns tūliņ novēlies ganu tēvam no krūtim, aizvēlies līdz durvim un novēlies pa trepītēm. Ganu tēvs bijis nomodā un visu redzējis.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox