Lietuvēns moka lopus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Pie viena saimnieka bijuši veci vārti un pie tiem vārtiem veca rumba, kuŗā velli dzīvojuši. Gan Pērkons vienmēr ar rumbu spēris, bet vellus nospert nevarējis. Reiz saimnieks sadedzinājis veco rumbu. Tad velli, no uguns sprukdami, tūliņ uzkrituši zirgiem un jādelējuši tos katru nakti slapjus. Bet saimniekam bijis drošs puisis, tas gājis zirgus sargāt, paņemdams līdz gaŗu, darvā mērcētu pātagu. Sargājis, sargājis — ap pusnakti sākuši atkal zirgus jādīt putās. Nu puisis devis, ka devis zirgam pa muguru, pa krustu, un kad beidzis sist, jādelētājs aprimis. Bet pēc maza brīža dzirdējis ārpus kūts briesmīgu rūcienu. Rītā gājuši aiz kūtim skatīties un atraduši no velliem tikai pelnu čupu. No tās reizes saimnieks vairāk nejutis vellu savā mājā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox