Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos tēvs dažreiz ir bērniem neatstājis savu naudas krājumu, bet to kaut kādi noslēpis. Slēpdams, tas arvienu lietojis savus īpašus vārdus, kas naudu pazudinājuši uz visiem laikiem. Bet ja kāds šos vārdus dzirdējis un tos tad apslēptās naudas vietā skaitījis, tad nauda atkal iznākusi ārā un skaitītājs viņu varējis saņemt. Tā viens dēls, redzēdams, ka tēvam pēdējā stundiņa pienākusi un zinādams, ka tam arī labs naudas krājums, viņu sācis uzraudzīt. Tēvs iegājis rijā. Dēls tam klusinām sekojis un uzkāpis uz ārdiem. Tēvs ielīdis krāsnī un tur pelnos apracis naudu, pie kam sacījis šādus vārdus: "Tā rociņa, kas tevi ieliek, tā lai atkal izņem!" Nu bijis dēlam āķis rokā. Pēc tēva nāves viņš ievilcis līķi krāsnī, ar tā roku pakasījis pelnus un, redzi, naudas pods izvēlies no pelniem. In alten Zeiten geschah es manchmal, dass ein Vater sein Geld versteckte, anstatt es seinen Kindern zu hinterlassen. Beim Verstecken sprach er bestimmte Worte, die das Geld für alle Zeiten unauffindbar machten. Aber wenn jemand die Worte belauschte und sie an der Stelle sprach, an der das Geld versteckt (vergraben) war, so kam das Geld zum Vorschein und derjenige, der die Worte gesprochen hatte, konnte es bekommen. Ein Sohn, dar gemerkt hatte, dass das letzte Stündchen seines Vaters nahe war und der wusste, dass der Vater viel Geld erspart hatte, begann ihn zu bewachen. Der Vater ging in die Korndarre. Der Sohn schlich ihm leise nach und kletterte auf die Darrbalken. Der Vater kroch in den Darrofen und verscharrte das Geld in der Asche, indem er sprach: "Das Händchen, das dich versteckt hat, soll dich wieder hervorholen!" Jetzt wusste der Sohn Bescheid. Als der Vater gestorben war, zog er den Leichnam in den Darrofen und scharrte mit dessen Hand in der Asche: da rollte der Geldtopf aus der Asche hervor.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox