Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunlaicene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz senos laikos dzīvojis viens burvis, kam bijuši divi dēli. Dēli uzzinājuši, ka tēvam ir paprāva summa naudas, un šo naudu gribējuši kā nekā no tēva dabūt, bet nekā nevarējuši. Tēvs savu naudu vienmēr glabājis pie sevim. Redzēdams, ka paliek arvien nespēcīgāks un nevarīgāks, tēvs vis nenovēlējis savu naudu dēliem, bet ierušinājis smiltīs uz krāsns augšas, teikdams: "Kuŗa roka liek, lai tā pati arī šo naudu ņem." Viens dēls paslepeni noskatījies vietu, kur tēvs naudu nolicis. Drīz vien arī pēc tam vecais tēvs nomiris. Dēli nu sākuši meklēt naudu uz krāsns augšas, bet kā neatraduši, tā neatraduši. Beidzot vienam dēlam iešāvies prātā pēdējie tēva teiktie vārdi. Nu vilkuši tēvu no gultas ārā, pieslējuši pie krāsns, un ar nomirušā tēva roku jaukuši smiltis, kamēr kā par brīnumu pie aukstās, sastingušās rokas atradusies nauda, ko dēli ne par ko iepriekš nevarējuši atrast. Nu dēliem tikusi rokā nauda, pēc tam tie savu tēvu apbedījuši. Vor langer Zeit lebte einmal ein Zauberer, der zwei Söhne hatte. Die Söhne wussten, dass der Vater recht viel Geld hatte, und wollten auf irgendeine Weise das Geld in die Hände bekommen aber es gelang ihnen nicht. Der Vater hatte das Geld immer bei sich. Als er merkte, dass er immer schwächer und kraftloser wurde, gab er sein Geld nicht seinen Söhnen, sondern verscharrte es und sprach: "Nur die Hand, die es versteckt hat, soll es wieder hervorholen!" Einer der Söhne hatte heimlich beobachtet, wo der Vater das Geld versteckt hatte. Bald darauf starb der Vater. Die Söhne begannen nach dem Geld zu suchen, aber sie fanden es nicht. Schließlich erinnerte sich einer der Söhne an die Worte des Vaters. Jetzt holten sie ihren Vater aus dem Bett, lehnten ihn an den Ofen an und zogen seine erstarrte Hand durch den Sand. Und siehe da: plötzlich lag das Geld, nach dem die Söhne vergeblich gesucht hatten, an der kalten Hand. Jetzt hatten die Söhne das Geld bekommen, und nun bestatteten sie ihren Vater.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox