Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Laukgaļi
Year of recording
Age of informant 47
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens vecs tēvs gulējis slims uz miršanu, bet negribējis savu naudu atstāt piederīgiem. Apņēmies to aiznest uz mežu un paglabāt. Apracis naudu un sacījis: " Ātrāk lai tevi te neviens neatrod, kamēr deviņas vīru galvas te tiek nocirstas!" Bet kokā bijis uzlīdis viņa dēls; tas noklausījies un saucis: " Deviņas gaiļu galvas!" Bet vecais turējies pretim: " Deviņas vīru galvas!" Bet tas, kokā, turējies tik pie sava " Deviņas gaiļu galvas!" Tad vecais tēvs arī beidzot padevies: " Lai notiek tavs prāts — deviņas gaiļu galvas!" — Pārgājis mājā vecais tēvs nomiris. Bet dēls nu paņēmis deviņus gaiļus, nocirtis viņiem galvas zināmā vietā zem koka un izracis naudu. Ein alter Vater lag im Sterben, aber er wollte sein Geld seinen Angehörigen nicht hinterlassen. Lieber wollte er es im Wald vergraben. Als er das Geld vergraben hatte, sprach er: "Eher soll dich niemand finden, bis an dieser Stelle neun Männerköpfe gefallen sind!" Sein Sohn jedoch, der auf einen Baum geklettert war, rief von oben herab: "Nein, neun Hahnenköpfe!" Aber der Alte war dagegen: "Nein, neun Männerköpfe!" Der Sohn auf dem Baum aber blieb bei seinen neun Hahnenköpfen. Schließlich gab der Alte nach und meinte: "Nun gut, dein Wille geschehe — neun Hahnenköpfe!" Der Alte ging heim und starb gleich darauf. Der Sohn schlug neun Hähnen die Köpfe ab und brachte sie zu der Stelle, an der sein Vater sein Geld vergraben hatte. Dann grub er das Geld aus.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox