Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Tas noticis vecos laikos, kad cilvēki vēl dzīvojuši riju kambaŗos. Saimnieka tēvs saslimis. Viņš bijis skopulis un iekrājis naudu. Naudu vecais tēvs nevienam nedevis. Reiz vecais tēvs piecēlies no lāvas un aizgājis uz riju. Dēls viņu jau labu laiku vaktējis. Viņš bijis uzlīdis uz ārdiem. Vecais tēvs iekāpis rijas krāsns bedrē un iekasis naudu pelnos. Kad vecais tēvs naudu iekasis, tad teicis, ka to varot izkast viņa rociņa, kad pelnos būšot septiņas zvirbuļu galviņas iemestas. Dēls, uz ārdiem sēdēdāms, noklausījies. Vecais tēvs iegājis rijas kambarī un apgūlies uz lāviņas. Dēls nokāpis no ārdiem un sācis naudu meklēt, bet nevarējis atrast. Otrā dienā vecais tēvs nomiris. Kad pelnos iesvieduši septiņas zvirbuļu galviņas un atnesuši nomirušo saimnieka tēvu un ar viņa roka pelnos sākuši kast, tad arī naudu atraduši.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox