Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Nīgrande
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Mazās mājiņās dzīvoja ļoti bagāts saimnieks. Tam bija vienīgs dēls, paklausīgs un mudīgs. Reiz saimnieks gŗūti saslima un nogulēja vairāk nedēļas gultā. Te vienā svētrītā slimais saaicina visus mājiniekus pie gultas, sacīdams: " Lūdzami, eitat visi šodien baznīcā par mani Dievu lūgt, palikšu viens pats mājā." Labi, visi aiziet baznīcā; tikai lielais puisis — labs sliņķis — nogorās vien un labāk aizlien slēpdamies siltā rijā pagulēt ārdos. Bet kas ir? Pa brīdim dzird: viens nāk piedarbā, ka klaudz vien, paskatās: ierauga slimo saimnieku ar lielu katlu rokā un prāvu kuli kaklā. Puisis domā: " Tur savi joki būs! tik slims vēl šorīt, nu atkal tik spirgts?" Un, lai nepamanītu, puisis aizlec pa ārdiem labi dibins kaktā. Pašu brīdi saimnieks arī atveŗ siltās rijas durvis, noliecas pie paša sliekšņa un sāk kaust bedri tik lielu, ka atnestais katls ieiet. Beidzot, katlu ieracis, sāk tanī no kules naudu bērt, ka skanēja vien. To padarījis, paskatījās vērīgi visapkārt un tad teica: " Domāju, ka būs pilns, bet nava vis pilns, jāiet vēl dabūt." Kamēr šis aiziet pakaļ, puisis pie katla klāt: vienu pusi paņem priekš sevis, otru goda dēļ atstāj katla dibinā un tad noslēpjas atkal ārdos. Necik ilgi — slimais atstiepj otru kuli. Iebeŗ to, paskatās visapkārt: " Domāju, ka būs pilns, bet nava vis — vēl jāiet!" Kamēr šis trešo kuli nes, puisis atkal pusi nogrābis. Nu atnes to kuli, iebeŗ katlā un nosaka: " Lai nu cik būdams — diezgan! Bet tas to var dabūt un valkāt droši, kas te noliks trīs cilvēku dzīvības!" Puisis, ārdos tupēdams, atbild: " Nē, nē, trīs zvirbuļu dzīvības — pietiek!" " Nē, kungs — trīs cilvēku dzīvības!" slimais tiepjas. " Nieki! trīs zvirbuļu dzīvības pietiek!" — " Nu, lai tad arī paliek, kungs, kā tu saki: trīs zvirbuļu dzīvības!" To teicis, slimais aprušina katlu ar zemēm un steigšus vien aizgāja istabā savā gultā. Bet puisis nolec no ārdiem un ies raudzīt, kur naudas katls palicis; bet lai meklē, cik grib — neatrada ne pēdas: klons tai vietā, kur nule pat katlu ierušinājis, bija tikpat līdzens un ciets kā citur. Tikai tā nauda puisim palika, ko bija pasteidzies iepriekš no katla izņemt. Drīzi arī pārradās citi mājinieki no baznīcas, bet neatrada vairs saimnieku dzīvu, patlaban kā izdzisis. Dēlam nu bija divējādi jāžēlojas: vienkārt, ka tēvs tik piepēži nomiris, otrkārt, ka nedabūjis par tēva naudu izrunāties, jo labi zinājis: bešā nav, bet kur noglabājis, kas to pateiks? Gan nabadziņš izmeklējis visus pasekšņus — nekur un nekur; tikai četrus dāldeŗus atradis — tas viss. Pēc bērēm jaunais saimnieks iesāka lielā nabadzībā dzīvot, tādēļ ka tēvam citas mantas nebija un pats tik ātri nespēja iedzīvoties. Reiz jaunais saimnieks sūdz savas bēdas puisim (tam, kas tēva naudu bija sagrābies). Puisis jokojas: " Nu tu brīnumi! tavam tēvam esot bijusi nauda, kur tad tā?" — " Nezinu, kur tā — tikai četrus dāldeŗus atradu. Tie paši pa bērēm iztērējās un nu esmu tukšā." — " Ai, brālīt, ja tā tā lieta, tad gribu tev līdzēt; bet noķeŗ man trīs zvirbuļus." Labi, noķēra zvirbuļus un abi aizgāja rijā. Tur puisis paņēma zvirbuļus, atvēra siltās durvis un sacīja tos vārdus: " Še tev trīs zvirbuļi par vecā saimnieka naudu!" Tai pašā acumirklī zvirbuļi tikai iečirkstējās vien un bija nost. Kas viņus nožņaudza, to nevar zināt. Nu paraka pie sliekšņa drusciņu klonī un atrada lielu katlu, gandrīz pilnu ar dukātiem. Dēls sagrābās naudu un priekā solīja kādu tiesu arī puisim; bet puisis izstāstīja visu notikumu un neņēma ne graša. Auf einem kleinen Hof lebte ein sehr reicher Bauer. Er hatte einen einzigen Sohn, der gehorsam und fleißig war. Einmal wurde der Bauer krank und musste mehrere Wochen lang das Bett hüten. An einem Sonntagmorgen rief der Kranke alle Leute des Hofes herbei und sagte: "Bitte geht heute alle zur Kirche und betet für mich, ich werde allein zu Hause bleiben." Gut, alle begaben sich zur Kirche. Nur der Großknecht, ein fauler Bursche, kletterte auf den Darrboden, um lieber in der warmen Korndarre zu schlafen. Aber was geschieht? Nach einer Weile hört er, dass jemand mit polternden Schritten die Korndarre betritt. Da erblickt er den kranken Bauern, der einen ziemlich großen Topf in der Hand und einen Sack auf der Schulter trägt. Da denkt der Bursche: "Was soll das bedeuten: heute Morgen noch so krank und jetzt so munter!" Der Bauer beginnt an der Schwelle eine Grube zu scharren, so groß, dass sein Topf hineinpasst. Nachdem er den Topf in die Erde versenkt hat, beginnt er das Geld aus dem Säckchen in den Topf zu schütten, das es nur so kling und klimpert. Nachdem er das getan hat, äugt er umher und spricht dann bei sich: "Ich dachte, er würde voll werden, aber nein. Nun muss ich noch (Geld) holen!" Währen der Bauer Geld holen geht, klettert der Knecht herunter und eilt zum Topf. Die Hälfte des Geldes nimmt er für sich heraus, die andere Hälfte lässt er anstandshalber im Topf zurück. Dann kletterte er schnell auf den Darrboden zurück. Nicht lange, da kam der Kranke mit einem zweiten Geldsack herein. Als er ihn ausgeschüttet hatte, schaute er umher und sprach bei sich: "Ich dachte, jetzt würde er voll werden, aber nein; da muss ich ja noch etwas (Geld) holen!" Während er nach dem dritten Geldsack ging, nahm der Knecht wieder die Hälfte des Geldes aus dem Topf. Als der Bauer den dritten Sack herbeigeschleppt und ausgeschüttet hatte, sagte er: "Jetzt ist es genug. Wer an dieser Stelle drei Menschenleben opfern wird, der soll das Geld bekommen und verbrauchen dürfen!" Der Knecht, der auf dem Darrboden hockte, sagte darauf: "Das Leben von drei Sperlingen genügt!" "Nein, Herr, drei Menschenleben!" beharrte der Kranke "Unsinn, drei Spatzenleben genügen!" "Nun, dann soll es auch so bleiben, Herr, wie du es sagst: drei Spatzenleben!" Nachdem der Kranke zugestimmt hatte, schüttete er die Grube zu und begab sich eilig ins Haus, wo er sich in sein Bett legte. Der Knecht kletterte vom Darrboden herunter und wollte nach dem Topf suchen, aber, er konnte suchen soviel er nur wollte, er fand nicht die geringste Spur von der Stelle, an der er vergraben worden war: die Tenne war überall gleich fest und glatt. Er hatte nur das Geld, das er aus dem Topf genommen hatte. Bald darauf kamen auch die Kirchgänger nach Hause, aber sie fanden den Bauer nicht mehr am Leben: er war soeben erloschen. Der Sohn hatte doppelten Kummer: erstens war der Vater so plötzlich verschieden und dann — zweitens — hatte er keine Zeit mehr gehabt, sich über dessen Geld auszusprechen: dass er welches gehabt hatte, das wusste er, aber er wusste nicht, wo er es verwahrte. Er suchte überall nach dem Geld, aber vergeblich: er fand nur vier Taler. Nach dem Tode des Vaters war der junge Bauer in große Armut geraten, denn anderen Reichtum hatte der Vater nicht besessen, und selbst konnte er nicht so schnell zum Wohlstand kommen. Einmal klagte der junge Bauer sein Leid seinem Knecht (demselben, der seines Vaters Geld genommen hatte). Da scherzte der Knecht: "Sonderbar! Dein Vater soll Geld gehabt haben? Aber wo denn?" "Das ist es ja, dass ich nicht weiß — wo. Ich habe nur vier Taler gefunden, die habe ich für die Beerdigung ausgegeben, und nun bin ich ganz ohne Geld." "Ach, Brüderchen, wenn es so ist, dann will ich dir helfen, schaffe nur drei Spatzen herbei." Mit den drei Spatzen begaben sie sich in die Korndarre. Der Knecht nahm die Spatzen, öffnete die Tür und sprach: "Nimm die drei Spatzen für das Geld des alten Bauern!" In demselben Augenblick piepsten die Spatzen noch einmal kurz, dann waren sie tot. Wer sie erwürgt hatte — wer soll es wissen. Da begannen sie an der Schwelle ein wenig zu graben und fanden einen großen Topf, der beinahe voll mit Dukaten war. Der Sohn holte das Geld heraus und versprach in seiner Freude einen Teil davon auch dem Knecht. Aber nun erzählte der Knecht ihm alles, was er damals erlebt hatte, und wollte keinen Groschen mehr haben.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox