Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Bilskas pagasts
Year of recording
Age of informant 72
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Tāpat akal saimnieka tēvs gāš uz mežu un gribēš aprakt naudu. Bet saimnieks jutis, uz ko tēvs taisās, aizgāš papriekšu uz mežu un uzkāpis kokā. Drīz vie saimnieka tēvs ar bīš klā un apukš koka apracis naudu un novēlēš tā: "Kas ar nodīrātu zirgu ars, tas dabūs naudu rokā!" Saimnieks, kokā sēdēdams, visu dzirdēš un redzēš. Šis nu domāš un gūdrēš, kā lei nu dabū naudu rokā. Pēdīgi šim iešāvies labs padoms prātā un šis no koka kliedzis: "Kas ar pliku zirgu ars, tas dabūs naudu rokā!" Saimnieka tēvs domāš, ka Dievīc vie runā, un piekritis ar un sacīš: "Lei jau, Dievī', paliek pēc tava prāta!"

Ka nu saimnieka tēvs nomiris un šo nobērēši, ta saimnieks licis saimnīcai, lei noģērbas pavisam plika, iejūdzis šo arklā un pārdzinis pār to vietu, kur saimnieka tēvs naudu apracis, trīs vagas. Nu nauda tūlī devusies rokā.

Der alte Vater eines Bauern begab sich in den Wald, um sein Geld zu vergraben. Der Bauer merkte jedoch, was der Vater im Sinne hatte, und eilte ihm voraus in den Wald. Dort kletterte er auf einen Baum. Bald darauf kam auch sein Vater an. Der Vater vergrub sein Geld unter dem Baum und bestimmte: "Nur derjenige, der die Stelle mit einem Pferd, dem man die Haut abgezogen hat, umpflügen wird, soll das Geld bekommen können!" Der Bauer, der auf dem Baum saß, sah und hörte alles. Er überlegte, wie er zu dem Geld kommen sollte. Schließlich hatte er einen guten Einfall und da rief er vom Baum herab: "Derjenige, der mit einem nackten Pferd pflügen wird, soll das Geld bekommen können!" Der Vater des Bauern glaubte, dass der liebe Gott selbst zu ihm sprach, deshalb stimmte er zu: "So soll es nach deinem Willen geschehen, lieber Gott!"

Als der Vater des Bauern gestorben und begraben war, hieß der Bauer seine Frau, sich ganz, nackt auszuziehen. Dann spannt er sie vor den Pflug und pflügte die Stelle, an der sein Vater das Geld vergraben hatte, um. Er fand sogleich das Geld.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox