Paslēpta nauda ar dažādām prasībām

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Tāpat akal saimnieka tēvs gāš uz mežu un gribēš aprakt naudu. Bet saimnieks jutis, uz ko tēvs taisās, aizgāš papriekšu uz mežu un uzkāpis kokā. Drīz vie saimnieka tēvs ar bīš klā un apukš koka apracis naudu un novēlēš tā: "Kas ar nodīrātu zirgu ars, tas dabūs naudu rokā!" Saimnieks, kokā sēdēdams, visu dzirdēš un redzēš. Šis nu domāš un gūdrēš, kā lei nu dabū naudu rokā. Pēdīgi šim iešāvies labs padoms prātā un šis no koka kliedzis: "Kas ar pliku zirgu ars, tas dabūs naudu rokā!" Saimnieka tēvs domāš, ka Dievīc vie runā, un piekritis ar un sacīš: "Lei jau, Dievī', paliek pēc tava prāta!"

Ka nu saimnieka tēvs nomiris un šo nobērēši, ta saimnieks licis saimnīcai, lei noģērbas pavisam plika, iejūdzis šo arklā un pārdzinis pār to vietu, kur saimnieka tēvs naudu apracis, trīs vagas. Nu nauda tūlī devusies rokā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox